Motorvej ,-lys

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2016

Satserne falder i 2017, da udgifterne til at holde bil er faldet. Det skyldes primært, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2017, end man forventede for 2016.

I 2017 beregnes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

3,53 kr. pr. km de første 20.000 km

1,93 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. 

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2017 uændrede og udgør 0,52 kr. pr. km.

Læs mere om de nye satser for befordringsgodtgørelse, kontrol med kilometerpenge, befordringsfradrag samt rejseafgifter og kost på rejsen her og på Skat.dk