Motorvej ,-lys

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2018

Satserne for 2018 stiger en smule i forhold til 2017. Årsagen er forventede stigende benzinpriser for 2018 (skønnet benzinpris for 2018 er 11,96 kr. pr. liter) samtidig med en forbedring af bilernes brændstofforbrug.

I 2018 beregnes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel:

3,54 kr. pr. km de første 20.000 km

1,94 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. 

Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2018 steget en smule og udgør 0,53 kr. pr. km.

Læs mere om de nye satser for befordringsgodtgørelse, kontrol med kilometerpenge, befordringsfradrag samt rejseafgifter og kost på rejsen her og på Skat.dk