Motorvej ,-lys

Nye satser for kilometerpenge og rejseudgifter i 2019

Satserne for 2019 stiger en anelse i forhold til 2018. Årsagen er først og fremmest forventede stigende benzinpriser for 2019 (skønnet benzinpris for 2019 er 12,76 kr. pr. liter). Desuden indgår et skøn over vedligeholdelsesomkostninger mv.

I 2019 beregnes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel:

3,56 kr. pr. km de første 20.000 km

1,98 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. 

Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2019 0,53 kr. pr. km, dvs. uændret i forhold til 2018.

Læs mere om de nye satser for befordringsgodtgørelse, kontrol med kilometerpenge, befordringsfradrag samt rejseafgifter og kost på rejsen her og på Skat.dk