Underskriver kontrakt

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

EFCA's udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

Pjecen kommer bl.a. med forslag til klausuler, som ingeniøren bør overveje at få indføjet i kontrakterne alt efter, om man er i forslagsstadet eller tilbudsfasen.

Hent vejledningen her.

Skriver på række 295*150