Planer

Gode Råd om Udbud

FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2018.

Revisionen er sket i tæt samarbejde med bygherrerepræsentanter og bygherrerådgivere, så de gode råd rent faktisk afspejler en fælles opfattelse mellem bygherrer og rådgivere. Arbejdsgruppen består af; Niels Chr. Toppenberg, COWI; Niels Anker Jørgensen, Emcon; Bo Tarp, Vejdirektoratet; Jan Sander Fredriksen, PLH Arkitekter; Lars Hauberg, NIRAS; Helen Kristensen, Rambøll; Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder og Ulla Sassarsson, FRI.

De gode råd giver et hurtigt overblik over både udbud af rådgivning og entrepriser, såvel over som under tærskelværdierne. Pjecen er tænkt som et dynamisk dokument, som vil blive opdateret løbende, så udviklingen i fortolkning og praksis i klagenævnet til stadighed følges. 

Undgå at være uinformeret om regler, misforståelser og at udføre uhensigtsmæssige metoder.

Læs pjecen: Gode Råd om Udbud (senest opdateret oktober 2018)

 

Gode råd om udbud