Vippe Groenne Kugler

Vejledning: UDBUD - keep it simple

FRI-vejledning beskriver mulighederne for at udbyde så simpelt som muligt med det formål at sænke transaktionsomkostningerne. Seneste version er fra august 2018.

FRI udgav i 2014 guiden ”Intelligente indkøb af rådgiverydelser”, der belyser de overvejelser, som en indkøber skal gøre sig i forbindelse med indkøb af en rådgiverydelse i alle faserne. Hvordan træffes de rigtige beslutninger om fx. risikofordeling og valg af rådgiver, og hvilke mål skal projektet opfylde.

Det er af stor betydning at opnå en fælles forventningsafstemning, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser for nogen af parterne undervejs.

FRI’s nye guide ” Udbud- keep it simple “ har en lidt anden vinkel, idet den beskriver mulighederne for at udbyde så simpelt som muligt -  alt efter om ordregiver er forsyningsvirksomhed eller noget andet. Formålet er at sænke transaktionsomkostningerne. Samtidig indeholder pjecen nogle helt konkrete  gode råd til at undgå klager og begæringer om aktindsigt.

Hent pjecen UDBUD - keep it simple

Læs om Intelligente indkøb af rådgiverydelser