Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Gode Råd om Udbud

24. august 2017

FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er revideret, så der tages højde for de nye regler i Udbudsloven og Forsynings...

ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (1989)

08. marts 2016

ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 ...

Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse

17. december 2015

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, hvilket betyder, at offentlige udbud, som iværksættes efter den 1. januar, skal følge den nye lov.

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

17. december 2015

Fra den 1. januar 2016 skal det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) bruges ved udbud. Kommissionen er endnu ikke klar med standardformularen, som pt. ligger til endelig godkendelse.

EFCA booklet: Ansvars- og forsikringsforhold

16. januar 2015

EFCA har udgivet en oversigt over ansvars- og forsikringsforhold baseret på oplysninger indhentet i 15 EU-lande. Nu er bookletten også tilgængelig online.

Har jeg ophavsret på ingeniørarbejde?

01. oktober 2014

Det kan du finde ud af i en gratis bog, som du kan downloade på UBVA: ”Ophavsret for begyndere”.

Udbudsguide: Skema over udbudspligt

13. august 2014

Advokatfirmaet HORTEN har udarbejdet en grafisk oversigt over udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvor det fremgår hvilke opgaver og pligter, der følger af de forskellige tærskelværdier.

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.

GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)

03. april 2014

Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der ...

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...