ABT93 - Almindelige betingelser for Totalenterprise (1993)

ABT 93 svarer til AB 92 , men retter sig specifikt mod totalentrepiser.

Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.

Almindelige Betingelser for Totalenterprise (1993) 

Se også relevant vejledning "Den lille Hvide om Totalenterprise (2005)"