Lup -paa -bog

Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, hvilket betyder, at offentlige udbud, som iværksættes efter den 1. januar, skal følge den nye lov.

Rådgivningsvirksomheder skal være opmærksom på, at det er tidspunktet for offentliggørelsen af udbuddet, der er afgørende for, om indkøbet skal følge udbudsloven. Det er altså ikke afsendelsen af en udbudsbekendtgørelse eller annonce, der er afgørende for, om reglerne i udbudsloven finder anvendelse. 

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside