Bøger, blok, papir

Tærskelværdier pr. 1. januar 2018 - 31. december 2019

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 offentliggjort tærskelværdier for 2018 og 2019.

Til vurdering af om en opgave overskrider tærskelværdierne skal medtages samtlige ydelser inden for enten entreprisen/rådgivningen, dvs. inkl. bygherreleverancer, delydelser og tillagt fx præmier eller betaling for at deltage i konkurrence/udbuddet og fx optioner m.m.

Tærskelværdien for, hvornår en opgave skal udbydes efter direktiverne, er:

BYGHERRER Tjenesteydelser Byggeri- og anlæg
Statslige bygherrer Mere end 1.072.094 kr. Mere end 41.305.415 kr.
Andre offentlige bygherrer Mere end 1.645.367 kr. Mere end 41.305.415 kr
Forsyningsvirksomheder Mere end 3.298.179 kr. Mere end 41.305.415 kr.  

Se FRI's flow chart over udbudsprocesser

Tærskelværdierne er eksklusiv moms og justeres hvert andet år. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside