Udbudsguide: Skema over udbudspligt

Advokatfirmaet HORTEN har udarbejdet en grafisk oversigt over udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvor det fremgår hvilke opgaver og pligter, der følger af de forskellige tærskelværdier.

Skemaerne kan nemt belyse spørgsmål som fx hvilke økonomiske værdier har betydning for, hvornår der kan forventes annoncering, hvornår kan der gives underhåndsbud, og hvilke kontrakter knytter sig til de forskellige direktiver ved offentlige udbud?

Oversigten supplerer FRI´s egne fortolkningsbidrag til forskellige udbudsretlige emner.

Horten udbudsguide for forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet.

Se oversigt over tærskelværdier

Question marks 295*150