Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Tærskelværdier for 2016-2017

15. januar 2014

EU-kommisionens tærskelværdier i udbudsdirektiverne. Værdierne gælder fra. 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Konkursnotat

28. august 2013

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konku...

Ændring af Håndhævelsesloven: Forkortede klagefrister

24. maj 2013

Håndhævelsesloven ændres fra d. 1. juni 2013, så fristen for at klage over prækvalifikation forkortes fra 30 til 20 dage, og klagefristen for udbud nedsættes fra seks måneder til 45 dage. Fristen for at klage over rammeaftaler ...

Notat om ansvarsbegrænsninger vedr. jordforurening

03. april 2013

FRI har i samarbejde med Regionernes Videncenter for Jordforurening udarbejdet dette notat.

Ferieloven ændres fra 1. maj 2012

25. april 2012

Den 1. maj 2012 ændres ferieloven, så medarbejdere, der bliver syge, efter at ferien er begyndt, nu også har krav på erstatningsferie, dog først efter fem dages sygdom.

EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter

24. november 2011

EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.

Standard Request for Proposals for Consultancy Services

20. oktober 2011

SRP-reglerne erstatter KR-reglerne der blev udfaset fra 1. april 2011.

Mindre udbudsbureaukrati

02. september 2011

D. 1. juli 2011 trådte nye regler i kraft, som forhåbentlig giver lempelser i de meget formalistiske krav. Fx kan ordregiver nøjes med at afkræve en tro- og love erklæring fra ansøgere og tilbudsgivere og kun kræve en serviceat...

Sygemeldte medarbejdere

18. maj 2011

Har du syge medarbejdere? Så er der god grund til at være opmærksom på nye regler, der er trådt i kraft ved årsskiftet. De nye begreber er: Opfølgningssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan.

General conditions for consulting services (GBR92)

14. april 2011

General conditions for consulting services (GBR92) and the form of agreement.