Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

ABT93 - Almindelige betingelser for Totalenterprise (1993)

12. januar 2010

ABT 93 svarer til AB 92 , men retter sig specifikt mod totalentrepiser.

Cirkulæreskrivelse om fravigelse

12. januar 2010

- fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler

Pjece om annoncering af udbud af offentlige opgaver over kr. 500.000.

12. januar 2010

Offentlige opgaver over kr. 500.000 men under tærskelværdierne for Udbudsdirektivet skal annonceres. Reglerne, der findes i Tilbudslovens § 15 er uformelle og der kan hentes inspiration i denne pjece.

Forældelseslov

12. januar 2010

Forældelsesloven fraviger ABR 89 forældelsesfrist,over for forbrugere. Det vil sige at en forbruger - uanset at der måtte være aftalt ABR 89 - kan rejse krav mod rådgiveren i op til 10 år efter byggeriets aflevering.

Anvendelse af referenceprodukter i Tilbudsloven

12. januar 2010

Angivelse af fabrikater i forbindelse med udbud efter Tilbudsloven i form af "eller tilsvarende" i offentligt støttet byggeri er omfattet af udbudsdirektivet eller tilbudsloven afhængig af byggeriets skønnede tærskelværdi.

Tilbudsloven

12. januar 2010

Tilbudsloven gælder for udbud af bygge- og anlægsopgaver, dvs. entrepriser incl. totalentrepriser. Loven afløste Licitationsloven. I §15 findes reglerne om annoncering i forbindelse med det offentliges køb af varer og tjenestey...

ABR 89 Danida

12. januar 2010

ABR 89 Danida fraviger og supplerer ABR 89 på en række punkter, da Danidas kontrakter om leverance af rådgivningsydelser på en række områder er atypiske i forhold til sædvanlige rådgivningskontrakter, idet opgaverne overvejende...

General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

12. januar 2010

Translation of ABR89 to English

ABService 2003

21. oktober 2009

Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser er ikke et aggreed document a la AB 92 og ABR 89, men benyttes ved udlicitering af serviceydelser.