Spoergeskema

Anmeld fravigelser til ABR 18

FRI har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Bygherrerne fraviger allerede nu ABR 18, og det vil FRI, i samarbejde med DI, arbejde for at få standset. Til det har FRI brug for dokumentation for, hvor mange, og hvilke typer fravigelser, I ser. Disse oplysninger skal blandt andet bruges til en indsats over for politikerne. For at få et overblik har FRI lavet et afkrydsningsskema, som kan udfyldes hurtigt og nemt. Undersøgelsen er anonym, så I vil ikke fremgå af skemaet, vi skal bare kende projektet og udbyder. FRI håber, at I vil hjælpe til med at understøtte argumentationen ved at udfylde skemaet on-line. Så er FRI meget bedre rustet.

Du finder skemaet her.