Verserende udbudssager

Som medlem af FRI har man en række fordele, en af dem er, at FRI kan kontakte udbydere.

FRI går ofte i dialog med udbydere, som stiller urimelige krav, fx i forhold til forsikring eller omprojektering, eller som fraviger generelle vilkår som fx ABR 89. I mange tilfælde opnår FRI, at udbyder ændrer betingelserne, præciserer formuleringer, eller helt annullerer udbuddet.

Herunder kan du se, de sager FRI er gået ind i. Når der står "Nyt om", har FRI modtaget et svar fra udbyder i sagen.

Udbud: Nationalbankens ombygning af Seddeltrykkeriet

21. marts 2017

Nationalbanken vil omdanne Seddeltrykkeriet til møde- og konferencecenter for 60 mil. kr. FRI er af medlemmerne blevet anmodet om at fremsætte spørgsmål og kommentarer til aftalen om totalrådgivning, særlig vedrørende omprojekt...

EU-udbud af totalrådgivning vedr. klimatilpasning af Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby

14. december 2016

Totalrådgivningen omhandler klimatilpasning af Lyngby-Taarbæk Kommunes kloaksystem og vil indbefatte en genåbning af Fæstningskanalen. Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning forventning, at den samlede kontraktsum vil være i omegnen a...

Udbud: Kontrakter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

26. oktober 2016

FRI har rettet henvendelse til udenrigsministeriet vedrørende fem udbud af kontrakter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på den baggrund, at FRI finder, at udbuddene favoriserer non-profit organisationer på bekostning af k...

Udbud: Arkitektkonkurrence om New Aarhus School of Architecture

26. oktober 2016

FRI og DANSKE ARK har kontaktet Bygningsstyrelsen vedr. ovennævnte arkitektkonkurrence bla. om kontraktens risikofordeling med hensyn til forsinkelse og standsning.

Udbud: Brabrand Boligforening

14. september 2016

FRI har kontaktet Brabrand Boligforening i forbindelse med udbud af rammeaftaler, som dækker bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektrådgivning.

Udbud: By og Havn Kronløbsøen

12. maj 2016

FRI har sammen med DANSKE ARK skrevet til udbyder i forbindelse med en projektkonkurrence, hvor udbyder forudsætter, at totalrådgiveren skal acceptere en betydelig risikoovervæltning for så vidt angår tid, økonomi og ansvar. Ri...

Udbud: Furesøs kommunes udbud af en børneinstitution

28. april 2016

FRI og DANSKE ARK har kontaktet Furesø kommune i forbindelse med et udbud af en ny børneinstitution.

Udbud: DONG, Technical and specialist consultancy and advisors 2016

27. april 2016

FRI har stillet en række spørgsmål til DONGs udbud, men DONG vil ikke besvare FRI’s henvendelse under henvisning til ligebehandlingsprincippet.

Udbud: Klikovand, Gladsaxe kommune, rammeaftale om rådgiverydelser

27. april 2016

FRI har kontaktet Klikovand v/Gladsaxe kommune vedrørende udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser, fordi aftalen forudsætter, at alle indkøb over 70.000 kr. skal i miniudbud blandt samtlige rammeaftaleindehavere.

Udbud: Totalrådgivning - Gangbro over jernbane, Slagelse kommune

07. april 2016

FRI har kontaktet Slagelse kommune vedrørende udbuddet Totalrådgivning - gangbro over jernbane. Slagelse kommune har svaret.