Verserende udbudssager

Som medlem af FRI har man en række fordele, en af dem er, at FRI kan kontakte udbydere.

FRI går ofte i dialog med udbydere, som stiller urimelige krav, fx i forhold til forsikring eller omprojektering, eller som fraviger generelle vilkår som fx ABR 89. I mange tilfælde opnår FRI, at udbyder ændrer betingelserne, præciserer formuleringer, eller helt annullerer udbuddet.

Herunder kan du se, de sager FRI er gået ind i. Når der står "Nyt om", har FRI modtaget et svar fra udbyder i sagen.

Udbud: Totalrådgivning - Gangbro over jernbane, Slagelse kommune

11. maj 2017

FRI har kontaktet Slagelse kommune vedrørende udbuddet Totalrådgivning - gangbro over jernbane. Slagelse kommune har svaret.

Udbud: Klikovand, Gladsaxe kommune, rammeaftale om rådgiverydelser

11. maj 2017

FRI har kontaktet Klikovand v/Gladsaxe kommune vedrørende udbud af rammeaftaler om rådgiverydelser, fordi aftalen forudsætter, at alle indkøb over 70.000 kr. skal i miniudbud blandt samtlige rammeaftaleindehavere.

Udbud: Furesøs kommunes udbud af en børneinstitution

11. maj 2017

FRI og DANSKE ARK har kontaktet Furesø kommune i forbindelse med et udbud af en ny børneinstitution.

Udbud: DONG, Technical and specialist consultancy and advisors 2016

11. maj 2017

FRI har stillet en række spørgsmål til DONGs udbud, men DONG vil ikke besvare FRI’s henvendelse under henvisning til ligebehandlingsprincippet.

Udbud af geo- og miljømæssige undersøgelser

11. maj 2017

FRI har fremsendt spørgsmål til Aarhus kommunes udbud af en rammeaftale.

Udbud af bygherrerådgivning/forprojekt Middelgrund

11. maj 2017

FRI har stillet spørgsmål til Middelgrundsfonden vedrørende bygherrerådgivning på forprojekt Middelgrunden. Bygherren har givet svar.

Nyt om: Alboas udbud af rammeaftale vedrørende teknisk rådgivning

11. maj 2017

FRI har stillet spørgsmål til ovennævnte udbud, der tilsyneladende ikke benytter ABR 89. Alboa har nu svaret på FRI's henvendelse.

Udbud: Nationalbankens ombygning af Seddeltrykkeriet

11. maj 2017

Nationalbanken vil omdanne Seddeltrykkeriet til møde- og konferencecenter for 60 mil. kr. FRI er af medlemmerne blevet anmodet om at fremsætte spørgsmål og kommentarer til aftalen om totalrådgivning, særlig vedrørende omprojekt...

Udbud: Kontrakter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

11. maj 2017

FRI har rettet henvendelse til udenrigsministeriet vedrørende fem udbud af kontrakter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på den baggrund, at FRI finder, at udbuddene favoriserer non-profit organisationer på bekostning af k...

Udbud: Brabrand Boligforening

11. maj 2017

FRI har kontaktet Brabrand Boligforening i forbindelse med udbud af rammeaftaler, som dækker bygherrerådgivning, ingeniør- og arkitektrådgivning.