Ydelsesbeskrivelser

Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet

11. april 2019

FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighe...

Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Landskab, 2018

01. april 2019

Den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 er nu udgivet. Ydelsesbeskrivelsen er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og...

Description of services for Building and Landscape, 2018

28. februar 2019

This description of services serves as a basis for consultancy agreements for build-ing and landscape works in connection with construction. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the descripti...

Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Planlægning, 2012 - ikke længere aktuel

04. november 2016

Projektering af byggeri i overensstemmelse med energirammebestemmelserne i bygningsreglementet er en fælles opgave for alle projektets rådgivere. OBS - nyt tillæg om bæredygtighed i byggeriet. Bemærk tillægget er en betaversion.

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. august 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Ydelsesbeskrivelsen for: Bygherrerådgivning, 2013

27. marts 2014

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.

Ydelsesbeskrivelsen for: Anlæg og Planlægning, 2013

08. maj 2013

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Building and Planning, 2012

31. maj 2012

This description of services serves as a basis for providing consultancy in connection with building and planning projects.

Client Consultancy, 2003

08. januar 2010

This description of services serves as a basis for providing consultancy to clients. The description of services is based on building projects, but is also applicable to engineering projects.

Produktudvikling

08. januar 2010

Ydelsesbeskrivelsen finder anvendelse inden for designområderne konceptudvikling, produktudvikling og -industriel design.