Skriver grøn baggrund

Ydelsesbeskrivelsen for: Anlæg og Planlægning, 2013

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Rådgiverens ydelser og honorering har som aftalemæssigt grundlag "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Aftale bør udformes på fælles aftaleformular udfærdiget af FRI og DANSKE ARK. Det bemærkes, at rådgiverens ydelser alene omfatter de ydelser indenfor rådgiverens fagområde, der udtrykkeligt er indeholdt i rådgiveraftalen.

For en række specialområder udfærdiger FRI og DANSKE ARK særlige regelsæt.

DANSKE ARK og FRI har udarbejdet fælles ydelsesbeskrivelser for "Bygherrerådgivning", "Som udført", og "Byggeri og Planlægning".

FRI har også udarbejdet "Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen".

Revision af ydelsesbeskrivelsen - april 2013:

Ydelsesbeskrivelsen er opdateret i 2013, så den følger 'Byggeri og Planlægning' kap. 7, udgivet i 2012.

Ydelsesbeskrivelsens kap. 7 'Andre ydelser' er generelt opdateret, og en række specifikke anlægstekniske ydelser er tilføjet.

I relation til "det digitale byggeri" adskiller anlægsområdet sig ved ikke at have specifikke fælles regler uanset, at projekteringen som en selvfølge foregår digitalt. Formuleringerne om digital projektering er indarbejdet og tilpasset denne virkelighed med en henvisning til, at bygherrens specifikke retningslinjer skal følges, når de er indeholdt i aftalen.

Ydelsesbeskrivelsens målgruppe er særligt de offentlige bygherrer, og Bygherreforeningen har deltaget i revisionsarbejdet med repræsentanter fra Vejdirektoratet, Banedanmark, Københavns Lufthavne, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og fra kommuner.