Underskriver Kontrakt

Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Landskab, 2018

Den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 er nu udgivet. Ydelsesbeskrivelsen er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. I konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel ”Byggeri og Landskab 2018” er valgt for at tydeliggøre, at projektet naturligt indeholder de landskabsarbejder.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab (2018)

Revisionsnotat (2018)

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab - redigerbar (2018) 

Vejledningsskema til brug af den redigerbare YBL

I tilknytning til ydelsesbeskrivelsen er der udarbejdet et afkrydsningsskema, der skal sikre en entydig afgrænsning og beskrivelse af rådgivernes ydelser i forbindelse med projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, samt en synliggørelse af ydelser, der ikke er indeholdt i aftalen eller påhviler klienten eller eventuelt projekterende entreprenører.

Afkrydsningsskema (2018) - word

Afkrydsningsskema (2018) - pdf

Byggeri og Landskab afløser Byggeri og Planlægning, som du kan finde her