Samarbejde ved blueprint 702

Ydelsesbeskrivelsen for: Bygherrerådgivning, 2013

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.

'Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning' er netop færdiggjort og erstatter 2003- udgaven

Ydelsesbeskrivelsen er blevet til i et godt samarbejde mellem DANSKE ARK, FRI og - som noget nyt - Bygherreforeningen.

Revisionen har været længe undervejs med forberedende arbejder i hver af de 3 foreninger - hvilket resulterede en fælles arbejdsgruppe, der forestod arbejdet.

Organisationernes medlemmer og en række andre interessenter har været inddraget via workshops og senest i forbindelse med høringen i efteråret. Alle har givet vigtige og relevante bidrag til ydelsesbeskrivelsen, som den nu foreligger.

En række afsnit i ydelsesbeskrivelsen er nyskrevet, og der er medtaget et nyt afsnit om teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med OPP-projekter, ligesom afsnittet om indledende rådgivning er udbygget med afsnit om ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse.

Revisionsudvalget arbejder videre på at udgive en vejledning om brug af ydelsesbeskrivelsen - som støtte både for bygherrer og bygherrerådgivere i dialog om den mest hensigtsmæssige måde at organisere arbejdet på.

Ydelsesbeskrivelsen kan hentes gratis som pdf-fil, men du kan også bestille en trykt version på fri@frinet.dk. Prisen er 100 kr. ex. moms, porto og ekspeditionsgebyr (50 kr.).

Hent 'Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2013'

For en nærmere information om ændringer i ydelsesbeskrivelsen i forhold til 2003-udgaven henvises til organisationernes revisionsnotat.

Hent revisionsnotatet