FRI Kursus i praktisk byggeret for tilsyn og byggeledelse

19. september 2017

Det overordnede formål med kurset er at bibringe byggeledere og tilsynsførende praktiske – og juridisk gangbare – værktøjer til håndtering af entreprenører, bygherrer og øvrige rådgivere.

FRI Kursus i ”Budgetansvar og omprojektering”

19. september 2017

Kursus vedrørende den praktiske håndtering af rådgiveraftalens vilkår vedrørende budgetansvar og omprojektering.

Kommende kurser i FRI

18. september 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Kursus i Udbudsloven

15. september 2017

Kom og få indsigt i hvordan udbudsreglerne fungerer den 26. oktober 2017 i København og den 16. november 2017 i Aarhus.

FRI kursus i Tilbudsloven

15. september 2017

Kurset retter sig mod projekterende, der gennemfører udbud af entrepriser under tærskelværdien. Kurset giver en grundig gennemgang af reglerne, så du ikke begår fejl!

Kursus i Entrepriseret / AB 92 i Aarhus

15. september 2017

Det er vigtigt at kunne reglerne i AB 92, når man arbejder med entreprenører – ellers kan man nemt komme til kort. Så sørg for at være på forkant, hvis problemerne opstår! Undervisere er advokat Trine Albirk, MT Højgaard og v...

Leder: Konsortier er fortsat et problem!

14. september 2017

FRI Nyhedsmail uge 37 2017

FIDIC Konference 2017 i Jakarta

11. september 2017

På FIDICs årlige internationale infrastrukturkonference for rådgivende ingeniører får du indsigt i de nyeste tendenser, FIDIC’s værktøjer og guides, og du får mulighed for at høre en række spændende oplæg om branchen lige nu.

ESPD’et bør sættes i faste rammer!

11. september 2017

FRI har sammen med en række organisationer rettet henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at opnå en dialog om, hvordan ESPD skal administreres fremadrettet.