Udbud: Rebild Kommune - Infrastrukturprojekt Støvring Ådale

23. august 2018

FRI har på vegne af medlemmer stillet spørgsmål til ovennævnte udbud, og bygherren har svaret.

Udbud: Kærgård Plantage, demonstrationsanlæg ved grube 3

02. maj 2017

FRI har stillet spørgsmål til Region Syd om det faktum, at rådgiveren i en rådgiveraftale forudsættes at skulle indkøbe og hæfte for entreprenørydelser i form af etablering af demonstrationsanlæg, som indebærer blandt andet udf...

Udbud: Nationalbankens ombygning af Seddeltrykkeriet

08. februar 2017

Nationalbanken vil omdanne Seddeltrykkeriet til møde- og konferencecenter for 60 mil. kr. FRI er af medlemmerne blevet anmodet om at fremsætte spørgsmål og kommentarer til aftalen om totalrådgivning, særlig vedrørende omprojekt...

EU-udbud af totalrådgivning vedr. klimatilpasning af Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby

08. januar 2017

Totalrådgivningen omhandler klimatilpasning af Lyngby-Taarbæk Kommunes kloaksystem og vil indbefatte en genåbning af Fæstningskanalen. Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning forventning, at den samlede kontraktsum vil være i omegnen a...