Blyant ,-blok

Udbud: Rebild Kommune - Infrastrukturprojekt Støvring Ådale

FRI har på vegne af medlemmer stillet spørgsmål til ovennævnte udbud, og bygherren har svaret.

FRI har på vegne medlemmer stillet spørgsmål til ovennævnte udbud, idet prisen er fast uden indeksering og inkl. udlæg. Ydelserne er ikke angivet præcist, og mange af ydelserne er afhængige af bygherrens, myndigheders eller 3. parts forhold. Herudover vil den valgte priskurve i evalueringsmodellen sandsynligvis resultere i en ren priskonkurrence. Bygherren har i rettelsesblad imødekommet krav om indeksering og har forsøgt at stipulere et tidsforbrug på nogle af ydelserne. Evalueringsmodellen ændres ikke. Se spørgsmål og svar her.

Læs rettelsesblad her