Alle aktiviteter

FRI og Danske Arkitektvirksomheder holder dialogmøde i Tórshavn

16. august 2017

Færøske medlemsvirksomheder inviteres til dialogmøde i Tórshavn.

FRI's Branchetopmøde i Aarhus 2017

15. august 2017

Hvordan ser fremtidens forsyningssektor ud i 2035? FRI præsenterer de rådgivende ingeniørers bud på scenarier. Hvilke muligheder og eventuelle barrierer giver det os som rådgivende ingeniørvirksomheder?

AM:2017 - arbejdsmiljøkonference

29. juni 2017

Arbejdsmiljøkonferencen er den årlige tilbagevendende konference for arbejdsmiljøprofessionelle, som i år afholdes fra d. 26. - 28. november 2017 i Nyborg.

Kommende kurser i FRI

22. juni 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Informationsmøder om ErhvervsPhD

14. juni 2017

Kender din virksomhed til erhvervsPhD-ordningen? Og kunne et forskningsprojekt med et miljømæssigt perspektiv understøtte jeres innovation og udvikling?

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

11. maj 2017

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

FRI's Generalforsamling 2017

30. marts 2017

FRI inviterede traditionen tro medlemmerne til generalforsamling og årsmøde første torsdag i marts. Siden opdateres løbende med referater og omtale af årsmødet.

FRI's Årsmøde 2017 - highlights og præsentationer

03. marts 2017

På denne side finder du præsentationer og highlights fra FRI’s årsmøde 2017. Temaet for årsmødet var Kravene til fremtidens rådgivere - klimatilpasning, bæredygtighed og produktivitet.

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2016

01. januar 2017

FRI inviterede traditionen tro medlemmerne til Generalforsamling første torsdag i marts og derefter til Årsmøde. Siden opdateres løbende med referater og omtale af Årsmødet.

FRI's Branchetopmøde i Aarhus 2016

07. november 2016

For andet år i træk afholdt Foreningen af Rådgivende Ingeniører branchetopmøde i Aarhus. Med et flot fremmøde fra medlemsvirksomhederne og skarptskårne indlæg fra en række af branchens centrale nøglekunder blev der skabt en stæ...