Talebobler

FRI og Danske Arkitektvirksomheder holder dialogmøde i Tórshavn

Færøske medlemsvirksomheder inviteres til dialogmøde i Tórshavn.

På mødet vil vi orientere om den aktuelle brancheudvikling og om den generelle status for begge organisationer, herunder ABR og FRI’s forsikringsordning. Endelig vil vi drøfte brancheglidning, som det ser ud i Danmark og på Færøerne. 

Fra Danske Arkitektvirksomheder deltager Formand Kolja Nielsen og direktør Lene Espersen. Fra FRI deltager Formand Carsten Toft Boesen og direktør Henrik Garver.

Tid og sted:
Hotel Hafnia, Áarvegur 4-10, Tórshavn, Færøerne
Mandag den 21. august 2017, kl. 14.00-17.00

Sidste frist for tilmeldling er 16. august 2017, kl. 8.00

Tilmeld dig her

 

Kategoriseret under: