Baer -paa -gren

12,5 mio. til optimering af SMV’ers energi- og ressourceudvikling

Region Syddanmark har lanceret en ny projektordning, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i Vestdanmark med optimering af energi- og ressourceudnyttelse.

I 2017 var der opstart på regionalfondsprojektet CLEAN Green Plan. EU’s regionalfond og Region Syddanmark har tilsammen stillet 25mio til rådighed for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at investere i deres energi og/eller ressourceforbrug. 

Støtten udbetales som en 50% refundering af udgifter afholdt ved indkøb af eksterne rådgivningsydelser. Dette kunne f.eks. være en rådgivende ingeniør, der hjælper en virksomhed med ressourcebesparende produktionsoptimering, alle former for energioptimering, eller enhver anden rådgivningsydelse der i sit hele, eller som del af en større opgave bidrager til at den lille/mellemstore virksomhed optimere deres energi eller ressourceforbrug.   

Tilskuddet kan ydes til enhver rådgivningsydelse, der, i sin helhed, eller som del af en større opgave bidrager til en forbedret udnyttelse af den støtteberettigede virksomheds enegi- og/eller ressourceforbrug. 

Læs mere på CLEAN Green Plans hjemmeside

Læs Notifikation om regionalfondsprojekt

Kategoriseret under: