Anden information

Find kandidater på MIT European Career Fair i Boston

13. december 2017

I samarbejde med Dansk Industri og Copenhagen Capacity deltager Workindenmark igen i februar 2018 i MIT European Career Fair i Boston. Din virksomhed tilbydes dermed mulighed for at rekruttere nogle af de mest kvalificerede kan...

Bliv en del af et internationalt netværk af unge ledere

06. december 2017

I februar 2018 starter FIDICs årlige Young Professionals Management Training Programme. Programmet er et 7-måneder langt uddannelsesforløb for fremtidens ledere og hviler på to ben: Lederuddannelse og etablering af et internati...

Meld en regel – saglige forslag til regelforenkling

30. november 2017

Nuværende regler skal udfordres. Derfor har regeringen igangsat kampagnen ’Meld en regel’, som gør det nemt at indlevere forslag til regler og dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller helt afskaffes.

Grand Solutions - klar til at skabe udvikling til gavn for Danmark?

29. november 2017

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark. FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Innovationsfondens udmøntning, og fordelingen inden fo...

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2017

02. november 2017

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.

12,5 mio. til optimering af SMV’ers energi- og ressourceudvikling

25. oktober 2017

Region Syddanmark har lanceret en ny projektordning, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i Vestdanmark med optimering af energi- og ressourceudnyttelse.

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Engineer the Future søger eksperter til undervisning

12. oktober 2017

Er du ingeniører eller cand.scient., og ønsker du at dele din begejstring for naturvidenskab og teknik med yngre generationer? Så meld dig til Engineer the Futures ”Book en ekspert”, hvor landets skoler og gymnasier kan booke e...

COWIs adm. dir. Lars-Peter Søbye er ny formand for DI

27. september 2017

DI’s hovedbestyrelse har valgt CEO Lars-Peter Søbye fra COWI som ny formand for DI. Han afløser Lars Mikkelgaard-Jensen, IBM Danmark, der har været formand siden 2012.

Danmark har Europas bedste rådgivende ingeniør - og den næstbedste

06. september 2017

For andet år i træk vinder en rådgiver fra en dansk rådgivende ingeniørvirksomhed prisen som årets bedste europæiske rådgivende ingeniør. Det er Rambøll-rådgiveren, Anne Moloney, der også blev årets unge FRI-Rådgiver, som af EF...

European CEO Awards 2017 - Anerkend din leder

23. august 2017

Den europæiske CEO Awards, som uddeles af Association for Consultancy and Engineering, FRI's pendant i UK, anerkender og belønner virksomhedsledere, der motiverer, innoverer og inspirerer deres hold og medarbejdere, og hvis vir...

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Konkurrence fra offentlige selskaber undersøges

11. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler information til analyse af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. FRI samarbejder med DI og DI Videnrådgiverne om at komme med eksempler og cases.

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

11. maj 2017

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.

DI: Offentlige udbud skræmmer virksomheder væk

11. maj 2017

Nye tal fra DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 viser, at langt hovedparten af rådgivervirksomhederne støder på offentlige udbud, hvor transaktionsomkostningerne er så høje, at de afholder sig fra at byde på opgaven.

Vejledningsskema til beregning af kontingent 2018

26. april 2017

Herunder finder du en vejledning som hjælp til indberetning af lønsum 2016.

DI Rådgiverne: Ny servicepakke skal fremme rådgivernes eksport

11. januar 2017

Et nyt initiativ fra EU-Kommissionen skal gøre det lettere for rådgiverbranchen at eksportere ydelser til andre EU-lande.

I dybden med udstationering

19. oktober 2016

På Dansk Industris hjemmeside kan du få svar på en række spørgsmål vedrørende udstationering og lovgivning herom.

DI Rådgiverne: Ny hotline til DI's internationale område

12. oktober 2016

Danske rådgivervirksomheder indtager i stigende grad den internationale scene - og der er umiddelbart mange gode grunde til at rådgivere internationaliserer forretningen. Derfor lancerer DI Rådgiverne nu en hotline til DI's int...

Deltag i survey fra EU-kommissionen om samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv

05. oktober 2016

Europa-Kommissionen har iværksat en omfattende undersøgelse af samarbejdet mellem højere læreanstalter og offentlige og private organisationer i Europa.

Nyt fra DI Rådgiverne: 1 ud af 4 rådgivere efterlyser medarbejdere

05. oktober 2016

En ny analyse fra DI Rådgiverne viser, at hver fjerde rådgivervirksomhed har produktionsbegrænsninger pga. manglende arbejdskraft.

Nyt gratis testværktøj mod industrispionage

21. september 2016

Når små og mellemstore virksomheder bliver kigget over skulderen, kan det få store økonomiske konsekvenser. Alligevel opleves industrispionage af mange virksomhedsejere som en diffus og uhåndgribelig trussel.

G-dage: Hvad, hvem og hvordan?

21. september 2016

Opsagte medarbejdere kan have ret til G-dage, som er en arbejdsgiverbetalt godtgørelse. DI har lavet en guide, der giver svar på mange af de praktiske spørgsmål, bl.a. kommer en opblødning for kortere ansættelsesforhold.

Debatten om de nye GTS-indsatser er åben

15. september 2016

Styrelsen for Forskning og Innovation har nu fremlagt 34 forslag til projekter, som GTS’erne gerne vil forske og udvikle i. Samtidig gives der mulighed for at kommentere på forslagene.

Bliv virksomhedspartner i Professional Engineering Academy

14. september 2016

Professional Engineering Academy har til formål at opkvalificere og matche ingeniører med flygtningebaggrund med danske ingeniør- og teknologivirksomheder.

Overvejer din virksomhed at ansætte en flygtning?

01. september 2016

Hvilke muligheder har danske virksomheder for at tilbyde beskæftigelse til flygtninge? Og hvilken forskel er der på reglerne for flygtninge og asylansøgere?

Sådan undgår du ulovlig udenlandsk arbejdskraft

30. juni 2016

Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Integrationsministeriet har udgivet en guide til virksomheder om, hvordan man bedst undgår at ansætte udlændinge ulovligt.

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

28. juni 2016

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange...

DI Rådgiverne: 5 dogmer for dansk ledelse

22. juni 2016

Sammen med en række topledere har DI Rådgiverne og Managementrådgiverne udviklet fem dogmer for dansk ledelse, der skal inspirere nuværende og kommende ledere i det private og offentlige. Dogmerne blev lanceret under Folkemødet.

IDA søger virksomheder, der vil tage imod flygtede ingeniører

15. juni 2016

IDA har fået 3 mio kr. til at matche nyankomne ingeniører med flygtningebaggrund med danske teknologivirksomheder, som oplever en mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kandidaterne skal bl.a. igennem et fire måneders virksomheds...

Engineer the future - status efter 2 års indsats

09. juni 2016

Engineer the future har sendt en sommerhilsen med status ud til alle partnere. Det inkluderer som bekendt FRI og dermed alle FRI-virksomheder.

Så varmt må det være på arbejdspladsen

01. juni 2016

Sommervarmen har nået de danske breddegrader. Og selvom sommeren sjældent byder på langvarige hedebølger, så kan det blive meget varmt på arbejdspladserne, når varmen pludselig kommer.

Data er det nye råstof

19. maj 2016

Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategien har primært fokus på, at offentlige data skal deles og genbruges i det offentlige, således at det offentlig...

DI Rådgiverne: Det offentlige køber smartere ind

20. april 2016

DI Rådgivernes seneste udbudsanalyse viser, at det offentlige anvender flere begrænsede udbud, når de indkøber rådgiverydelser. Det betyder færre transaktionsomkostninger for branchen og mere værdi for pengene til det offentlig...

Samarbejdsaftale om forsikringstilbud med Tryg er blevet forbedret!

14. april 2016

Samarbejdsaftalen med Tryg om forsikringstilbud – såvel erhvervsmæssigt som privat (men ikke rådgiverforsikringer) for FRI’s medlemmer - er nu blevet gjort endnu mere attraktiv.

Bonus på vej til Tryg-kunder

17. marts 2016

Der er godt nyt til alle med forsikringer hos Tryg. TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg, har netop besluttet at udbetale en bonus til deres medlemmer, som er Trygs danske kunder.

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

Mangel på ingeniører i hele landet

13. januar 2016

Der er mangel på ingeniører i stort set hele landet, viser en undersøgelse fra Arbejdsmarkedsbalancen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

DI Rådgiverne: Erhvervslivet vil give Danmark digital vitaminindsprøjtning

18. november 2015

Dansk Industri og det danske erhvervsliv vil med ny indsats sætte digitalisering øverst på dagsordenen hos danske virksomheder og politikere.

3 råd til succesfulde offentlig-private innovationspartnerskaber

18. november 2015

En ny analyse om offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) giver anbefalinger til det vellykkede samarbejde.

DI Videnrådgiverne skifter navn til DI Rådgiverne

04. november 2015

DI’s branchefællesskab for rådgivervirksomheder skifter navn fra DI Videnrådgiverne til ”DI Rådgiverne”.

Valg til Realdanias repræsentantskab

22. oktober 2015

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Ny rapport: Gensidig anerkendelse af uddannelser i EU

08. oktober 2015

EU har udarbejdet en række rapporter, der skal skabe øget gennemsigtighed om uddannelser og professionskompetencer i EU.

DI åbner flygtningehotline

07. oktober 2015

Onsdag den 7. oktober åbner DI’s flygtninge-hotline – en telefon- og mailservice, hvor virksomhederne kan henvende sig og få hjælp og vejledning, hvis de gerne vil ansætte en eller flere flygtninge i virksomheden.

FRI og DANVA møde om fælles udfordringer

24. september 2015

FRI og DANVA drøftede i slutningen af august en række fælles udfordringer inden for uddannelse og rekruttering, lønstatistik, insourcing-outsourcing og den nye vandsektorlov.

DI lancerer ny 2025-plan

24. september 2015

I 2025 skal mindst 30 pct. af dimittenderne fra universiteterne have en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, lyder målet i DI’s 2025-plan. Det skal ske for at matche virksomhedernes behov.

Danske virksomheder har stadig masser af potentiale for energibesparelser

02. september 2015

Mange danske virksomheder er allerede rigtig gode til at gennemføre energibesparelser. Der er dog stadig masser at tage fat på. Det viser tre nye undersøgelser fra Energistyrelsen.

DI VI: Rådgiverbranchen bliver mere og mere international

13. august 2015

For hele 95 pct. af virksomhederne er internationalisering i et eller andet omfang en del af virksomhedens forretningsstrategi. Det viser DI Videnrådgivernes årlige brancheanalyse.

Nu kan du søge InnoBooster

12. august 2015

InnoBooster erstatter Videnpilot- og Videnkupon-ordningerne og er Innovationsfondens samlede innovationstilbud til små og mellemstore virksomheder. Der er nu åbent for ansøgninger, hvor virksomheder kan få tilskud til at gennem...

Danmarks Statistik om rådgivende ingeniørvirksomheder

06. juli 2015

Danmarks Statistik har oprettet en ny side, hvor de samler alle de data, der foreligger om rådgivende ingeniørvirksomheder.

Regler om ansættelsesklausuler strammes

01. juli 2015

Der er nye regler på vej for kunde-, konkurrence- og jobklausuler. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, så de bliver dyrere for virksomhederne og mindre begrænsende for medarbejderne. Samtidig bliver reg...

Dansk Byggeri: Holstebro er Danmarks mest erhvervsvenlige kommune 2015

25. juni 2015

Den årlige analyse fra Dansk Byggeri kårer Holstebro som den kommune, der er mest erhvervsvenlig, mens Rødovre får en bundplacering.

Branchen godt repræsenteret på Folkemødet

18. juni 2015

Dette års Folkemøde var ikke kun præget af det forestående valg, det var også præget af et stærkt fremmøde af medarbejdere fra den rådgivende branche.

DI VI: Eksterne rådgivere finder penge til bedre service i kommunerne

20. maj 2015

To rådgivervirksomheder viser, hvordan Syddjurs Kommune kan effektivisere for at skabe bedre service og styrke it-sikkerheden.

Eva Rindom vinder Agnes og Betzy-prisen 2015

07. maj 2015

Ingeniørforeningen IDA’s årlige Agnes og Betzy-pris 2015 går til Eva Rindom, administrerende direktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed Atkins og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

DI VI: Rasmus Ødum ny formand for DI’s OPS-udvalg

07. maj 2015

Rasmus Ødum, COO i COWI A/S, er netop valgt som ny formand for DI’s udvalg for offentlig-privat samspil. Således er der nu 8 videnrådgivere repræsenteret i udvalget med i alt 20 medlemmer.

DI VI: Centralisering af indkøb

23. april 2015

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af centrale rammeaftaler. Analysen undersøger, om den stigende centralisering af offentlige indkøb har en negativ effekt på konkurrencen, og om centrale ram...

Nyt fra DI VI: Konjunkturanalyse viser vækst hos videnrådgiverne

09. april 2015

Videnrådgiverbranchen har i 4. kvartal 2014 haft en stigning i omsætningen på 1,7 pct. målt i forhold til 3. kvartal 2014.

DI: Vi skal have skaffet flere praktikpladser

18. marts 2015

DI søsætter Operation Praktikplads, som er en storstilet indsats, der skal få flere virksomheder til at oprette praktikpladser og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

DI VI: Frivilligt OP-projekt skal vise branchens værd

18. marts 2015

Kan Syddjurs Kommune bruge pengene mere effektivt, så der bliver råd til mere? Det går tre konsulentvirksomheder nu i gang med at undersøge kvit og frit. Kommunen stiller data og personale til rådighed, når konsulenthusene går ...

Ny vejledning om kønssammensætningen i bestyrelser

12. marts 2015

De største danske virksomheder er omfattet af regler om måltal og politik for det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen lavet en undersøgelse af kønsfordelingen i disse be...

Rekordmange FRI-presseomtaler i februar 2015

26. februar 2015

Februar var en rekordmåned for antallet af FRI-pressehits. 90 gange har FRI været omtalt i diverse medier - lige fra Børsen og Berlingske til midtfyn.dk og Folketidende.

Engineer the future annoncer og TV-spots i medierne igen

19. februar 2015

Slut februar til start marts er der Åbent Hus-arrangementer på landets tekniske uddannelser. Engineer the future bakker op om arrangementerne med en medieindsats, der opfordrer unge til at tage til Åbent Hus hos de teknologiske...

DI VI: 230.000 virksomheder mangler at registrere sig

18. februar 2015

Siden 15. december 2014 har 245.000 virksomheder skullet registrere deres ”betydelige ejere” hos Erhvervsstyrelsen. Kun 15.000 virksomheder har registreret sig indtil videre.

Besøg af hotline for rådgivere om arbejdsmiljø

18. februar 2015

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (Henrik Larsen A/S) har haft besøg af den gratis hotline for rådgivere om arbejdsmiljø, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder har været med til at etab...

Nye minimumskrav for datasikkerhed ved personaleadministration

29. januar 2015

De fleste danske virksomheder behandler følsomme oplysninger som led i deres personaleadministration. Private virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at Datatilsynet fra januar 2015 har indført nye specifikke minimumskrav...

Nye regler for fratrædelsesgodtgørelser

28. januar 2015

Fra den 1. februar 2015 er alle funktionærer med mere end 12 års anciennitet berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget.

Engineer the Future

26. januar 2015

Engineer the Future er Danmarks nye teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og arbejder for, at den værdi, rådgivere og ingeniører skaber i samfundet, bliver synlig for alle. FRI er me...

DI VI: Tendenser i rådgiverbranchen

22. januar 2015

I 2014 foretog DI Videnrådgiverne en spørgeskemaundersøgelse, der kortlagde medlemmernes forventninger til, hvilke tendenser der vil dominere videnrådgiverbranchen frem mod 2017.

Chefen skal betale medarbejdernes fartbøder

22. januar 2015

Nye regler vil betyde, at virksomheden skal betale bøden, hvis en medarbejder får en fartbøde i en af virksomhedens firmabiler. Færdselslovens regler om ansvar ved fartovertrædelser bliver nemlig ændret med forventet virkning f...

70-års-reglen bliver ophævet

22. januar 2015

Folketinget har vedtaget at ophæve den såkaldte 70-års-regel. Reglen har betydet, at det har været muligt for virksomheder at aftale med medarbejdere, at de skulle fratræde, når de fyldte 70 år. Fra den 1. januar 2016 bliver så...

FRI Fokus nr. 4: Arbejdsmiljøkoordinering kan hjælpe rådgiveren

19. december 2014

I januar 2014 fremlagde regeringen en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række direkte må...

HVO: Udenrigsministeriets nye projektstøtte-initiativ

18. december 2014

Udenrigsministeriet søsætter i øjeblikket projektet High Value Opportunities (HVO), hvor danske virksomheder kan få støtte til at få dækket en del af de omkostninger de har til de aktiviteter, der udføres af ambassaderne i forb...

DI nedsætter bidraget til barselsfonden i 2015

11. december 2014

Dansk Industri har besluttet at nedsætte bidraget til barselsfonden i 2015. Det betyder en besparelse på ca. 200 kr. pr. medarbejder.

FRI YP på Instagram

04. december 2014

Vis din hverdag – send billeder fra åen, broen og kontoret

DI VI: Videnrådgiverne har rekrutteringsudfordringer

04. december 2014

En undersøgelse viser, at 4 ud af 10 videnrådgivere forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. Og konsekvensen er til at tage at føle på.

FRI's Dialogmøder 2014

03. december 2014

I slutningen af oktober 2014 slog FRI dørene op for de årlige dialogmøder i København, Aalborg, Aarhus og Kolding, hvor medlemmerne havde mulighed for at høre om aktuelle emner i branchen og komme med indspark til en konstrukti...

FRI har fået ny hjemmeside

01. december 2014

Velkommen til FRI's nye hjemmeside. Vi håber, det bliver nemmere at navigere rundt og finde det, du søger.

DI VI: Vil du leje DI´s mødelokaler?

25. november 2014

Mandag den 10. november åbnede DI ny hjemmeside, hvor du kan læse om DI´s forskellige møde- og konferencepakker.

CVR flytter ind på Virk Data, og regnskaber bliver gratis

25. november 2014

I begyndelsen af december 2014 lancerer Erhvervsstyrelsen en ny og moderniseret udgave af CVR. Det nye CVR kommer til at ligge på Virk Data og indeholder en lang række forbedringer og nye muligheder for brugerne, og så bliver d...

Engineer the future - kampagnen skydes i gang

14. november 2014

Fra onsdag d. 29. oktober rammes medierne af Engineer the future og budskabet om, at det er ”cool” at være ingeniør - at ingeniører skaber løsninger og værdi for samfundet.

DI VI: Fortsat optimisme hos videnrådgiverne

12. november 2014

Der er positive forventninger i branchen. Det viser en ny undersøgelse fra DI. Men hvad fortæller de seneste konjunkturtal?

FRI Fokus nr. 3: Årets unge FRI Rådgiver 2015

01. oktober 2014

Har I Årets unge FRI Rådgiver 2015? FRI Fokus retter denne gang søgelyset mod konkurrencen Årets unge FRI Rådgiver 2015. Vi ønsker at vise, hvordan deltagelse i konkurrencen er med til at udvikle og styrke unge talenter, så der...

Tilskud: VE til proces

01. oktober 2014

VE til proces er en støtteordning til virksomheder, der konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme.

Sælg energibesparelser på auktion

30. september 2014

En ny auktionsside gør det muligt at afsætte energispareprojekter til højestbydende. Portalen kan hermed gøre det lettere for rådgiverne at sikre en optimal pris for kundens energibesparelser.

På dagsordenen: Samfundsansvar i byggeriet

30. september 2014

Bygherreforeningen har taget initiativ til at lave et charter om samfundsansvar i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen. Dette er udmundet i 6 principper og eksempler på, hvordan man kan opfylde dem. For at få mest mulig indflyde...

Rådgivning til 150 kr. i timen!

26. september 2014

FRI kæmper for at komme konkurrenceforvridningen til livs.

Carsten Toft Boesen om YP-pris: Hele branchen vinder

22. september 2014

Carsten Toft Boesen fra NIRAS uddyber, hvorfor han sidste år valgte at indstille Stefan Schmidt til prisen som Årets unge FRI-Rådgiver.

FRI YP-vinder fik globalt netværk, større udsyn og skærpede lederevner

17. september 2014

Anne Rosborg, COWI vandt prisen som Årets unge FRI-Rådgiver 2013 sammen med Kristoffer Vrang fra Rambøll. Hør mere om hendes oplevelser og erfaringer fra konkurrencen og det efterfølgende FIDIC-forløb.

Rapport om lokalt erhvervsklima 2014

04. september 2014

DI´s erhvervsklimaundersøgelse for 2014 er nu klar. Her vurderer de lokale virksomheder en lang række forhold, der har betydning for dem.

Analyse: Hvor godt kender du (videnrådgiver)markedet?

28. august 2014

DI Videnrådgiverne har udarbejdet en ny analyse over videnrådgivernes kunder. Bliv klogere på markedet og mulighederne.

FRI tweeter på Twitter

28. august 2014

Så er FRI også på det sociale medie Twitter med brugernavnet @FRI_Engineers. Følg os, og få nyt fra FRI, branchen og andre interessante aktører, når vi tweeter og ikke mindst re-tweeter.

Anbefalinger: Godt indeklima i superlavenergihuse

13. august 2014

Målinger og evalueringer af nye superlavenergihuse viser, at der alt for ofte er opstået problemer med indeklimaet, og/eller at energiforbruget under den daglige brug af huset har vist sig langt højere end anslået.

Eksport til Norden – med Eksportrådet som partner

10. juli 2014

Hvis din virksomhed overvejer at eksportere til Norge, Sverige, Finland eller Island, så har Eksportrådet erfarne rådgivere i alle fire lande, der står til rådighed for danske eksportvirksomheder.

Gik du glip af guldkorn om etablering i Norge el. Sverige?

26. juni 2014

FRI og DANSKE ARK holdt fælles medlemsmøde om etablering af afdelinger i Norge og Sverige. Til mødet var der indlæg af Deloitte, advokatfirmaet Rønne & Lundgren, Rambøll, Henning Larsen Architects og Arkitema Architects.

Gratis: Rådgivning om fastholdelse af medarbejdere med psykisk sygdom

26. juni 2014

Psykiatrifonden tilbyder gratis rådgivning til alle ledere og mellemledere i Danmark om fastholdelse og ansættelse af medarbejdere med en psykisk sygdom.

FRI’s holdninger modtaget af handelsministeren

12. juni 2014

FRI var d. 4. juni 2014 til møde med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S). Mødet viste endnu en gang, at der bliver lyttet til FRI i dansk handels- og udviklingspolitik.

FRI Fokus nr. 1: Din faglighed bliver en mangelvare

07. maj 2014

FRI Fokus sætter i første udgave spot på, hvordan din virksomhed kan involvere skoleelever, så der vækkes interesse for ingeniørfaget og naturvidenskab. Der er gode råd og erfaringer fra andre.

FRI Fokus: Naturvidenskab er ikke kun akademisk

07. maj 2014

Kapacitet leverer industriel produktudvikling og kræver, at medarbejderne har et svendebrev. For naturvidenskab er også praktisk.

FRI Fokus Case: Realistiske opgaver gør tør teori levende og relevant

07. maj 2014

Virksomheden Liftra med ca. 45 medarbejdere havde besøg af en klasse fra Aalborg Tekniske Gymnasium. Læreren tilrettelagde forløbet, og Liftra gav eleverne konkrete opgaver, sparring, feedback og et indblik i, hvordan viden sæt...

FRI Fokus Case: FRI's drejebog i praksis

07. maj 2014

Broconsult brugte FRI's drejebog og tilhørende beregningsopgaver, da de havde en skoleelev i praktik. Opgaverne gav et godt kendskab til begreber og procedurer i ingeniørfaget.

FRI Fokus Case: Vi vækker ingeniørbegejstringen hos skoleeleverne

07. maj 2014

Hos Johansson & Kalstrup har de tradition for at invitere skolepraktikanter indenfor i virksomheden. Og udbyttet er indsatsen værd, når praktikken vækker begejstring, og der flere år senere står en nyuddannet ingeniør, som gern...

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.

Videnrådgiverbranchen i fremgang – især løftet af ingeniørerne

24. april 2014

DI Videnrådgivernes konjunkturanalyse for april 2014 viser, at omsætningen for hele videnrådgiverbranchen er øget med 4 % i 2013.

FRI Generalforsamling og Årsmøde 2014

09. april 2014

FRI inviterede traditionen tro til generalforsamling første torsdag i marts og derefter til årsmøde.

Få boostet din vækst med Væksthusene

27. marts 2014

Væksthusene er et tilbud om gratis og uvildig sparring samt kortlægning af muligheder og barrierer for vækst. Og det virker.

Nyheder fra EFCA

19. marts 2014

EFCA udsender 5 gange om året en nyhedsbulletin, der giver et overblik over organisationens arbejde, projekter, kurser mv. Derudover også 'The voice of EFCA', som opsummerer de vigtigste dagsordener og resultater.

Håndtering af følsomme data

15. januar 2014

DI ITEK opfordrer til, at man som virksomhed eller offentlig myndighed undgår at lægge fortrolige og personfølsomme oplysninger uden for virksomheden via outsourcing eller cloud computing.

Bygningsstyrelsen: Erfaringer om ventilation

11. december 2013

Bygningsstyrelsen har udgivet en kort pjece om de foreløbige erfaringer med at udvikle innovative, funktionsoptimale og energieffektive procesventilationsløsninger inden for laboratorieområdet.

Guide: Designstrategier for renovering

04. december 2013

SBi, Aalborg Universitet og Henning Larsen Architects har udarbejdet designguiden 'Arkitektur Energi Renovering - designguide for energi-, dagslys og indeklimarenovering'.

Horizon 2020

30. oktober 2013

EU's nye program for forskning og innovation, Horizon 2020, er det hidtil største og mest ambitiøse med ca. 525 mia. kr. i puljen. Programmet er også meget anderledes end forgængeren, FP7.

Gratis danskundervisningstilbud – inden ankomst til Danmark

07. august 2013

"Online Dansk" er en ny, gratis mulighed for at lære dansk på nettet og er målrettet udenlandske medarbejdere og deres familier, allerede inden de ankommer til Danmark.

Vær opmærksom på skattereglerne ved outsourcing

07. august 2013

SKAT har strammet reglerne for beskatning af udenlandsk arbejdskraft, hvilket betyder, at outsourcing kan blive en dyr fornøjelse, hvis aftalen er skruet forkert sammen.

Vikarloven – konsekvenser for rådgivere?

03. juli 2013

Selv om den nye vikarlov gældende fra 1. juli 2013 langt fra får betydning for alle FRI-virksomheder, kan der være forhold, der er værd at holde øje med.

Værdibyg-vejledninger: Commissioning og Driftorienteret byggeproces

14. juni 2013

Værdibyg har lanceret to vejledninger med fokus på totaløkonomi, drift og proaktivitet.

Viden forpligter: Undgå oversvømmelser i kælderen

13. juni 2013

Vi har i de sidste par år set en række ændringer af de klimatiske forhold i Danmark. De synlige effekter har været en kraftig forøgelse og koncentration af nedbøren. Det har skabt store gener og skader i hele Danmark. Det er en...

Viden forpligter: Rådgivende ingeniører får dig hurtigere frem

07. juni 2013

Danske rådgivende ingeniører spiller en central rolle, når de store anlægsarbejder skal planlægges. Et vigtigt element i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen er de rådgivende ingeniørers fokus på at tænke udfordringer i den sener...

Publikation: Viden Forpligter

07. juni 2013

For at vise spændvidden, kompleksiteten og betydningen af de projekter FRI's medlemmer er involveret i, har FRI udgivet bogen "Viden Forpligter". Bogen viser blot et fåtal af de projekter, hvor danske rådgivende ingeniørers vid...

Hvor står rådgiverne i Produktivitetskommissionens rapport?

07. juni 2013

I Produktivitetskommissionens anden delrapport kan FRI's input genkendes. Især vedr. mere effektiv byggesagsbehandling.

Værdibyg-vejl.: ”Projektoptimering” og ”Etablering af samarbejde

30. maj 2013

Værdibyg har lanceret to nye vejledninger for at undgå to af de største forhindringer i byggeprojekter: dårligt samarbejde og mangelfuldt projektmateriale.

Værdibyg-vejledning: Vælg dit medie

30. maj 2013

Værdibyg har med støtte fra Grundejernes Investeringsfond udviklet vejledningen "Vælg dit medie". Formålet er at skabe overblik over, hvordan medier udvælges, når udvikling i byggeriet skal formidles.

Europæiske ingeniørstandarder for terminogi

25. april 2013

European Committee for Standardization (CEN) offentliggjorde sidste år standarderne EN16310 og EN16311, der etablerer en fælles terminologi inden for ingeniørbranchen inden for byggeri, infrastruktur og industri.

FRI's input til Produktivitetskommissionen

11. april 2013

FRI fik i marts 2013 mulighed for at komme med input til Produktivitetskommissionen vedr. den regulering der begrænser produktiviteten i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Videnkupon

11. april 2013

En videnkupon er et tilbud målrettet små og mellemstore virksomheder, der har ingen eller begrænset erfaring ift. samarbejde med videninstitutioner.

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2013

21. marts 2013

FRI inviterede traditionen tro til generalforsamling første torsdag i marts og derefter til årsmøde.

FRI-medlemmer: Få gratis hjælp af DI's personalejurister

08. november 2012

Husk, at du som medlem af DI har adgang til en række services, fx fri og gratis adgang til DI's personalejurister, også selvom du ikke har overenskomst med DI.

FRI's dialogmøder 2012

07. november 2012

I oktober/november 2012 slog FRI dørene op for de årlige dialogmøder. FRI takker for fremmødet og den gode dialog med medlemmerne. Se præsentationerne fra FRI samt eksterne indlægsholdere.

Svar på ofte stillede spørgsmål om 120-dagesreglen

19. september 2012

DI har samlet de ofte stillede spørgsmål vedr. 120-dages-reglen og giver konkrete svar. Der svares fx på, hvordan man tæller til 120 sygedage, hvordan medregnes delvist fravær, og hvornår skal opsigelsen sendes/afleveres?

Undersøgelse: Ingeniørmangel i FRI’s virksomheder

08. august 2012

FRI har undersøgt behovet for arbejdskraft både aktuelt og på længere sigt i medlemsvirksomhederne. Undersøgelsen dækker 80 % af FRI's medlemmer og viser en akut mangel på 164 medarbejdere inden for miljø-, olie-, gas-, offshor...

FRI's Generalforsamling og Årsdag 2012

25. april 2012

FRI inviterede til generalforsamling og efterfølgende årsdag d. 1. marts 2012 i Ingeniørhuset. Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, der blev fremlagt regnskab for den kollektive forsikringsordning og den nye basisproce...

Offentlige udbud - samlet på udbud.dk

22. februar 2012

Fra den 1. april 2012 vil alle offentlige udbud kunne findes på portalen udbud.dk, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hurtig hjælp til kritiske udbudsproblemer

26. januar 2012

Som en del af FRI's medlemsservice kan du henvende dig, hvis du støder på urimelige vilkår i et udbudsmateriale.

Fravalg af FRI-undersøgelser for mindre virksomheder

26. januar 2012

Da flere mindre medlemsvirksomheder har ønsket at blive fritaget for inddatering til FRI's undersøgelser, har FRI nu gjort det muligt for virksomheder med færre end 10 ansatte at blive fritaget fra visse undersøgelser.

International borgerservice - når du ansætter udenlandske medarbejdere

18. januar 2012

I København, Odense, Aarhus og Aalborg er der oprettet internationale borgerservicecentre, kaldet "International Citizen Service", som hjælper private, men også virksomheder, når der ansættes udenlandske medarbejdere.

TEST dine bæredygtige ideer og løsninger

01. december 2011

Alt for mange af byggeriets gode ideer til at skabe grønne løsninger når ikke ud på det kommercielle marked. Realdania vil med initiativet TEST over de næste fem år hjælpe byggeriets bæredygtige løsninger fra ide- og udviklings...

Erklæringer om medlemskab og uvildighed

03. november 2011

FRI tilbyder alle medlemsvirksomheder, at de kan modtage en erklæring fra FRI, der bekræfter, at firmaet er medlem af foreningen og er et anerkendt og respekteret dansk rådgivende ingeniørfirma.

Adgang til fratrådte medarbejderes mailboks

10. august 2011

DI satte i augustudgaven af Personale Update fokus på Datatilsynets retningslinjer for arbejdsgiveres behandling af fratrådte medarbejderes e-post.

København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt

22. juni 2011

Københavns Kommune har udarbejdet et katalog, der præsenterer byens eksisterende grønne løsninger. Formålet er at markedsføre den viden og kreativitet, som Danmark kan byde på inden for innovative grønne løsninger til byerne. E...

FRI indklager Miljøministeriet for Klagenævn for Udbud

09. juni 2011

Efter 3 års resultatløs dialog med Miljøministeriet om konkurrenceudsættelse af ministeriets driftsopgaver, har FRI valgt at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagesagen er fremsendt i maj i år og forventes afgjort af ...

BAMBUS: Referat af workshop for projekterende og rådgivere

18. maj 2011

I midten af december arrangerede Byggeriets Arbejdsmiljøbus en workshop. Formålet var at få overblik over årsagerne til at det er så vanskeligt at få taget hensyn til bygningsarbejdernes arbejdsmiljø under projektering. Worksho...

Spørg eksperterne om klimatilpasning

18. maj 2011

Videncenter for klimatilpasning lancerer en ny brevkasse med et ekspertpanel inden for området. Bl.a. deltager 4 eksperter fra FRI-virksomheder og både kommuner, borgere og virksomheder kan stille spørgsmål til brevkassen.

FRI's Generalforsamling og Årsdag 2011

17. maj 2011

Resumé af FRI's Generalforsamling samt Årsdag 2011.

Eksportrådets gratisydelser

16. maj 2011

Eksportrådet har sat fokus på at højne kvaliteten af deres rådgivning. Derfor er en række nye ydelser som fx en hotline og brevkasse blevet introduceret.

FIDIC News

27. april 2011

Bliv opdateret på emner og aktiviteter der rører sig inden for den internationale rådgiverorganisation FIDIC.

Kunne du tænke dig at blive fagdommer?

27. april 2011

FRI udmelder jævnligt dommere til projektkonkurrencer. Endvidere har FRI fremsendt en liste over dommeremner til Totalentrepriseudvalget, der udpeger dommere til totalentreprisekonkurrencer.

Innovationsnetværket for miljøteknologi

27. april 2011

På baggrund af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er der dannet et nyt dansk innovationsnetværk på tværs af jord, vand, luft og affald. Netværket søger at samle interessenter inden for de nævnte clean-tech-omr...

Søg støtte hos Forebyggelsesfonden

24. september 2010

Forebyggelsesfonden modtager ansøgninger vedr. støtte til projekter, der fremmer medarbejdernes sundhed, får sygemeldte tilbage på arbejde og forebygger nedslidning.

Generalforsamling i FRI 2010

01. maj 2010

Resumé af de vigtigste begivenheder på FRI's generalforsamling.

VTU styrker erhvervslivets rolle i den grønne forskning

26. februar 2010

Videnskabsminister Helge Sander har netop fremlagt en samlet plan for grøn forskning og innovation, der skal skabe ny vækst og velfærd og understøtte Danmarks centrale rolle på det grønne område.

Når rådgivere konstruerer med viden

20. januar 2010

De 100 mennesker, der i ly af finanskrisen, var samlet i Ingeniørens Hus til Foreningen af Rådgivende Ingeniørers årsdag, fik både trænet hjerne- og lattermusklerne, da tre forskellige oplægsholdere gav deres bud på, hvordan de...

Samarbejde med spanske rådgivervirksomheder

12. januar 2010

Techniberia, FRI's spanske søsterorganisation, er i gang med at oprette en database over europæiske rådgivere indenfor infrastruktur, byggeri, miljø, energi, industri og generel projektrådgivning, der kan blive potentielle sama...

Nye anbefalinger om ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

12. januar 2010

Det er svært at opstille videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvornår ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst giver problemer.

Samarbejde mellem FRI virksomheder og Kommunaltekniske Forvaltninger

28. oktober 2009

KTC og FRI har nedsat en fælles arbejdsgruppe for at debattere samarbejdsformer og indhold, brug af konkurrenceregler samt OPS.

Konkurrenceudsættelse af Miljøministeriets driftsopgaver

28. oktober 2009

Det er med tilfredshed at FRI har modtaget oplysning om at "Kontrakt mellem Aarhus universitet (DMU) og Miljøministeriet 2009 - 12" indeholder konkurrenceudsættelsesbestemmelser.