Hånd med lup

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange har tanker i samme retning som FRI.

Læs alle indspil på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Her kan du læse FRI’s input til den strategiske forskningsdagsorden. Emnerne, der er med, er bl.a. infrastruktur, energiforsyning, bygninger som en del af energiforsyningen, cirkulær økonomi, sunde bygninger/indeklima og teknologi/digitalisering. 

Forskningsvision overordnet - Bygninger og infrastruktur, rammerne om det gode liv

Sundhed og trivsel i fremtidens bygninger

Værdiskabelse i byggeriet gennem viden og ny teknologi

Cirkulær ressourceeffektivitet i byggebranchen

Infrastruktur til effektiv transport

Energieffektive bygninger som en del af energisystemet

Fremtidens energisystem med høj forsyningssikkerhed og stabilitet