Mand ,-kolbe

Grand Solutions - klar til at skabe udvikling til gavn for Danmark?

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark. FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Innovationsfondens udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også hovedområderne i det nye FORSK2025.

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden i forsknings- og innovationsprojekter med højt ambitionsniveau, hvad angår værdiskabelse og nye arbejdspladser samt konkrete løsninger på samfundsudfordringer. Grand Solutions skal udvikle nye innovative løsninger baseret på excellent forskning og innovation, og et stærkt team med de nødvendige kompetencer skal bidrage til, at projekternes mål nås.

Der er afsat midler indenfor følgende områder:

Der lægges vægt på at forsknings- og innovationsprojekterne kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, og/eller hvor offentligt-privat samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning kan bidrage til at skabe nye innovative virksomheder og styrke eksisterende innovative virksomheder.

Der er to ansøgningsrunder, hvor den første rundes opslag har ansøgningsfrist den 20. februar og anden rundes deadline er den 14. august 2018 kl. 12:00.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside