Tilskud: VE til proces

VE til proces er en støtteordning til virksomheder, der konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme.

Der kan søges støtte til både ombygning eller investering i nyt.

Der er afsat en pulje på 3,65 mia. kr. i perioden 2013-2021.

Læs mere om ordningen

Anlæg 295*150