Debatindlæg: Brug for privat vækst

I et debatindlæg i Børsen argumenterer FRI for, at offentlige virksomheder koncentrerer sig om at købe professionelt ind fra private leverandører i stedet for at ansætte in-house til at løse opgaver.

Af Henrik Garver, administrerende direktør i FRI
Børsen, d. 14. maj 2014

Regeringen har netop lanceret deres vækstpakke, hvor der er flere gode tiltag blandt de 89 vækstinitiativer. FRI's konjunkturundersøgelse viser fulde ordrebøger og behov for at ansætte flere ingeniører. Det er rigtig positive nyheder. Den største udfordring er nu at sikre en fortsat tilstrømning af talentfulde medarbejdere til branchen.

Derfor støder det mig, når offentlige virksomheder som HOFOR vil ansætte endnu flere medarbejdere til in-house at løse nye (og flere) opgaver inden for forsynings- og klimaområdet. De medarbejdere, der efterlyses, kan kun komme fra den private sektor.

Så når vi i de næste måneder ser annoncer i trykte og digitale medier samt ved relevante messer, hvor der skal hentes flere ansatte til offentlige virksomheder, så sker det på bekostning af den private vækst. Det er et problem af mange årsager:

Det trækker dygtige medarbejdere væk fra private virksomheder. Viden, der opbygges i offentlige selskaber, kan ikke kommercialiseres i samme grad, som når viden bliver opbygget i en privat virksomhed. Det svækker muligheden for eksport af viden fra Danmark.

Endelig ser vi, at offentlige virksomheder bruger overskydende ressourcer til at byde på opgaver i konkurrence med private og til tider til priser, hvor der ikke er beregnet overhead.

På den baggrund ærgrer det mig, at regeringen i deres vækstpakke ikke introducerede et halvfemsindstyvende initiativ om, at offentlige virksomheder skal agere som professionelle indkøbere af ydelser og varer fra private leverandører.

Så ville vi undgå en skævvridning af arbejdsmarkedet og sikre en solid platform for eksport af danske løsninger gennem private virksomheder.

Kategoriseret under: