Debatindlæg: Regeringens kæmpe selvmål

Formand for FRI, Peter Hostrup Rasmussen, skriver i et debatindlæg i Børsen, at regeringen svækker konkurrenceevnen og sender arbejdspladser ud af landet, når skattefritagelsen for udstationerede medarbejdere fjernes.

Af Peter Hostrup Rasmussen, Senior Market Director, COWI/Formand i FRI
Børsen, d. 21. august 2012

Det ender i et kæmpe selvmål, når regeringen fjerner ligningslovens §33A (fritagelse for skat i Danmark under udstationering mere end seks måneder).

Netop som globaliseringen har taget fart i dansk erhvervsliv, og alle fokuserer på de nye globale muligheder, forringer regeringen vilkårene for danske virksomheder med danske medarbejdere i udlandet.

Konkurrenceevnen svækkes, og dermed taber vi danske arbejdspladser.
Rådgivende ingeniører i Danmark har i mange år haft en god og stabil vækst i den internationale forretning. §33A har været en uvurderlig faktor til at opretholde konkurrenceevnen for de eksporterende virksomheder.

Uvurderlig, fordi skattefritagelsen anvendes til at reducere omkostningerne, og ikke, som regeringen tror, som en pengegave til medarbejderne.

Det gør den, fordi det høje lønniveau i Danmark er en stor barriere for international omsætning. Og faktum er, at en række af vores nabolande har lignende ordninger.

Fjernelse af §33A ender med at give et negativt resultat både for virksomhederne selv og for statskassen. Danske virksomheder vil lynhurtigt omstille sig til den nye situation.

Skadelige virkninger

I stedet for en gevinst på 260 mio. kr. vil regeringen opnå:

  • Tabt konkurrenceevne pga. stor meromkostning for en række eksportvirksomheder, herunder rådgivende ingeniørvirksomhederne
  • Mistet eksport, fordi en række virksomheder ikke længere kan konkurrerer på de nye vilkår
  • Færre danske ansatte, fordi virksomhederne i stigende grad vil undgå brug af danske medarbejdere på de internationale markeder
  • Brain drain fordi en række nøglemedarbejdere vil fraflytte Danmark
  • Danske ingeniører bliver mindre globale/internationale, hvor alt ellers går i den globale retning
  • Alt i alt tabt eksport og færre arbejdspladser

Erhvervsorganisationer såvel som virksomheder har indgivet deres høringssvar - alle peger på, at fjernelse af §33A vil skade dansk erhvervsliv. Regeringen er i gang med et kæmpe selvmål, som vil have konsekvenser langt ind i fremtiden.