Kronik: Flere og bedre ingeniører - vi kan alle gøre noget

At der er nok fagligt stærke ingeniører i fremtiden starter med at sikre en interesse for naturvidenskab og teknik. FRI har derfor indgået et samarbejde med Jet-Net.dk, der i samarbejde med virksomheder giver hands-on forståelse af de naturvidenskablige fag i praksis. For det er også virksomhedernes ansvar at løfte denne opgave.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI
Ing.dk (Ingeniøren online), d. 8. oktober 2013 og Building-Supply.dk, d. 9. oktober 2013

150 ingeniørstillinger kunne besættes her og nu, viser en rundringning, som FRI foretog blandt en række medlemsvirksomheder for nogle uger siden. Fremskrivninger, lavet af IDA, viser, at Danmark kommer til at mangle 13.500 ingeniører i 2020.

For FRI er det ikke antallet i sig selv, der bekymrer, men mere om det faglige niveau kan fastholdes, hvis vi øger optaget på ingeniøruddannelserne, uden at ændre de grundlæggende forudsætninger for at styrke de studerendes kompetencer.

Som samfund skal vi styrke talentgrundlaget inden for naturvidenskab og teknik, så vi får uddannet flere fagligt stærke ingeniører. Ellers vil Danmark gå glip af vækst, fordi vi ikke har de rette folk. For samfundet er det uheldigt, da vi så går glip af nye arbejdspladser og den vækst, det medfører - både i branchens virksomheder og i samfundet.

At sikre nok uddannede ingeniører med et højt fagligt niveau er en samfundsopgave, og derfor har de rådgivende ingeniørvirksomheder også et medansvar for at minimere ingeniørmanglen.

Et godt sted at styrke de unges interesse for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er ved at tage en folkeskoleelev i skolepraktik. I uge 41 er det tid til niende klassernes skolepraktik. Skal vi have de unge til at interessere sig for, hvad branchen laver, bliver vi nødt til at invitere skoleeleverne indenfor og vise dem det. Hvis jeres virksomhed ikke har fået skolepraktikanter endnu, kan I stadig nå det. Det er blot at ringe til nærmeste skole og høre om, de har elever, der mangler praktikpladser.

En anden mulighed er at begynde et samarbejdsforløb med en skoleklasse. FRI har netop indgået aftale med Jet-Net.dk for at få flere til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag og matematik - fag, der ofte er en udfordring for eleverne. Det kan motivere dem og vække deres interesse, hvis de ser, hvordan fagene anvendes i virkeligheden.

Jet-Net.dk har taget udfordringen op på baggrund af gode hollandske erfaringer, der viser, at skoleelevers interesse for naturvidenskab og matematik stiger, når de får en hands-on forståelse for, hvad de kan bruge de naturvidenskabelige fag til i praksis. Jet-Net.dk formidler kontakt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og sørger for, at samarbejdet får en god begyndelse.

Der er mange grader af involvering i Jet-Net konceptet - lige fra besøg af klasser i virksomheden en eller to gange til en "klasseadoption", hvor man følger en gymnasieklasse i tre år. Selvom der ikke bliver lagt skjul på, at det er et relativt stort arbejde med sidstnævnte model, er tilbagemeldingerne fra de rådgivende ingeniørvirksomheder, der allerede er involveret, positive, og at det er indsatsen værd.

Virksomhederne fremhæver fordelen i, at man kommer tættere på de unge og får deres input og vinkler på de problematikker, vi som rådgivende ingeniører er med til at løse. Desuden er et samarbejde med skoleklasser en god måde at involvere sig i lokalsamfundet på.

For at tiltrække de unge talenter til ingeniørfaget, må vi vise de unge, hvad vi som ingeniører bidrager med til samfundet. Vi må vise dem, at de kan få spændende udfordringer og demonstrere, at de selv kan være med til at gøre en forskel.

Jeg vil derfor opfordre jer til at gøre en indsats - stor eller lille. Vis jeres entusiasme, og fortæl om jeres faglige stolthed, og de resultater I har skabt. DET kan tiltrække flere unge talenter til faget og til branchen.

Goo team, hænder 295*150