Haandtryk

Uvildighed er en betingelse for rådgiverbranchens forretning

I sidste uge udtalte præsident Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en artikel i Altinget, at den myndighedsrådgivning, som DCE (det tidligere DMU) leverer til Miljøministeriet, ”ikke bør sendes i udbud, da et udbud kan betyde, at opgaven kan ende hos et konsulentfirma, der ikke er en forskningsinstitution, men udelukkende laver bestillingsarbejde”.

Af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Altinget den 29. april 2016

Afsættet for citatet er debatten om Fødevare- og landbrugspakken og spørgsmålet om, hvorvidt Miljøministeriet er blevet tilstrækkelig godt rådgivet.

Maria Bisschop-Larsens citat er et helt udokumenteret og forfejlet angreb på rådgivernes habilitet. Forudsætningen for den rådgivende ingeniørbranches virke er jo netop uvildig rådgivning. Undersøgelser, analyser og rådgivningsopgaver i det hele taget bliver vundet på baggrund af virksomhedens faglige niveau og tekniske indsigt. Opgaveløsningen baseres på tilgængelig forskning, viden og analyser – at forestille sig, at en rådgivende ingeniørvirksomhed skulle sætte sit ry og troværdighed – og dermed hele sin forretning – på spil for en enkelt opgave, er utopisk.

Jeg ved, at DCE’s forskere er fagligt kompetente og har en høj faglig integritet, men det samme gælder medarbejderne i den rådgivende ingeniørbranche. I dag er der et godt og givtigt samarbejdet mellem forskere og rådgivere. Der er talrige eksempler, hvor de rådgivende ingeniørvirksomheder udnytter og formidler og i det hele taget omsætter universiteternes forskning til gode brugbare løsninger - ikke bare til Miljøministeriet, men til alle branchens kunder, offentlige som private.

Rådgivernes uvildighed er en betingelse for at drive forretning. Det er uvildigheden, den faglige integritet, forståelsen af opgaven og forståelsen for kundens forretning samt et højt fagligt niveau, der er med til at drive og udvikle de rådgivende ingeniørvirksomheder.

FRI’s medlemmer leverer ydelser med så høj værdi for kunderne og så stor kvalitet, at branchen bliver ved med at vokse både i Danmark og i udlandet. Dette er facts. Der er ikke råd til ”bestillingsarbejde”, som det åbenbart er opfattelsen hos DN.

Kategoriseret under: