Kommentar: Godt med flere ingeniørstuderende, men løser det problemet?

I 2013 er 4.500 kommet ind på ingeniørstudierne, hvilket er 9 pct. flere end sidste år. FRI glæder sig over interessen for faget, men er fortsat bekymret, da der er lavt optag og frie studiepladser på de studieretninger, hvor der virkelig mangler ingeniører.

Optaget på de videregående uddannelser viser, at 4.500 er kommet ind på ingeniørstudierne, hvilket er 9 pct. flere end sidste år. Det er virkelig glædeligt, for der er brug for flere ingeniører, hvis Danmark og danske virksomheder skal fastholde vækst og høj innovation i fremtiden, og kunne omsætte viden til nye produkter og serviceydelser.

Derfor er det ikke længere antallet af nye ingeniører, der bekymrer Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, men mere om kvaliteten af de, der bliver uddannet, er høj nok til at løse de komplekse samfundsproblemer, som bl.a. de rådgivende ingeniører hver dag løser. En mere detaljeret gennemlæsning af optaget af studerende på ingeniøruddannelserne viser nemlig, at på nogle af de områder, hvor der virkelig mangler ingeniører er blandt andet på studieretningerne Bygge og Anlæg, Miljøteknik, Energi, Stærkstrøm og Trafik og Transport. Her er optaget lavt og der er stadig frie studiepladser, så den generelle stigning der i år har været til ingeniørstudiet, vil ikke løse den store ingeniørmangel, der er inden for visse sektorer.

"I FRI er vi i løbende dialog med ingeniøruddannelserne om indhold og kvalitetsniveau, så de færdige kandidaters kompetencer matcher de behov FRI-virksomhederne har. For FRI er det vigtigt, at både de klassiske ingeniørdiscipliner og de nye retninger der oprettes, ikke blot bliver populære valg for nye studerende, men også bliver uddannelsesforløb, der sikrer et grundlægende højt fagligt niveau, og dermed skaber færdige kandidater som har de færdigheder og kompetencer, eksempelvis en grundlæggende forståelse for konstruktionsteknik, der efterspørges af virksomhederne. Alternativet til det høje faglige niveau, er uddannelser hvor de studerende vil få vanskelligt ved at få arbejde. I FRI ser vi gerne at man yderligere styrker indsatsen på at højne niveauet på de eksisterende uddannelser," siger administrerende direktør i FRI Henrik Garver.

FRI prøver med flere tiltag at skærpe interessen for ingeniørfaget hos de helt unge og ser gerne, at der bliver satset mere på de naturvidenskabelige fag i folkeskolen i langt højere grad, end der bliver gjort i dag.
"De rådgivende virksomheder oplever allerede på flere områder mangel på ingeniører, udfordringen med ingeniørmangel løser virksomhederne gennem deres planlægning, gennem internationalt samarbejde med andre virksomheder og ved at hente specialister udefra. Det ligger naturligt i en rådgivende ingeniørs DNA at kunne samarbejde med forskellige faggrupper - og med kolleger fra hele verden." siger Henrik Garver.