Rådgivning til 150 kr. i timen!

FRI kæmper for at komme konkurrenceforvridningen til livs.

Timepriser på under 150 kroner for rådgivningsydelser! Kan det passe? Ja, det er desværre et konkurrencevilkår som flere rådgivende ingeniørvirksomheder er oppe imod, når de konkurrerer med bl.a. offentligt ejede virksomheder, NGO'er, forbrugerejede selskaber mv. om rådgivningsopgaver.

Det er hverken rimeligt eller samfundsoptimalt, og FRI kæmper for at komme problemet til livs. Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at udføre rådgivningsopgaver til en pris, hvor selv østeuropæisk arbejdskraft og studerende begynder at miste interessen?

Det er svært at konkludere entydigt, men et fællestræk er, at de alle kan trække "gratis" på ressourcer, der enten er fuldt eller delvist betalt af det offentlige eller forbrugerne.

Eksempelvis kan NGO'erne trække på medarbejdere, hvis løn allerede er finansieret af en finanslovsbevilling, mens et serviceselskab i elsektoren måske trækker på dyre maskiner og medarbejdere i netselskabet, uden at afregne for ydelser til markedspris.

I den private rådgiverbranchen er der ikke noget "tilskud" så her skal vi selvsagt medregne alle tænkelige omkostninger fra pc'er og kuglepenne til sygefravær og afskrivning på maskiner, opkvalificering af medarbejdere mv. når vi beregner overhead. Når vi møder de ikke-private aktører i markedet, kommer de med priser der enten må medføre massive tab, eller hvor der trækkes på medarbejdere og maskiner, der er betalt et andet sted.

Det er hamrende unfair - ikke kun for rådgiverbranchen, men også for skatteborgere og forbrugere der, indirekte og uvidende, finansierer konkurrenceforvridningen.

Cases giver magt

I FRI har vi en løbende dialog med myndigheder og politiske beslutningstagere om unfair konkurrence fra offentligt finansierede og forbrugerejede virksomheder. Men for at stå stærkest muligt, når vi er til møde i ministerier, styrelser og hos folketingsmedlemmerne, er det nødvendigt, at vi kan referere til en generel problemstilling og ikke kun få enkeltsager. Jo flere cases vi kan præsentere, desto større er vores mulighed for at få ændret reguleringen og komme problemet til livs.

Derfor har vi i FRI brug for at I giver os besked, når I støder på problemet - uanset om konkurrencen kommer fra offentligt ejede virksomheder, NGO'er, forbrugerejede selskaber, offentlige myndigheder selv, eller andet.

Send din case til ura@frinet.dk