Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i ministeriet.

Lovforslaget indebærer, at den nuværende bestyrelse, der repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt, bliver nedlagt.

Det betyder, at erhvervslivet mister sin tætte kontakt med ministeren om, hvordan midlerne til eksportfremme skal bruges.

I stedet vil dette blive et embedsmandsanliggende, og der vil blive oprettet et rådgivende udvalg, som ministeren (eventuelt) kan lytte til.

Organisationerne finder ikke denne løsning tilstrækkelig eller gavnlig.

Læs høringssvaret.

Skåret reb 295*150