Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og kan forringe private danske virksomheders konkurrencedygtighed.

Erhvervsstyrelsen har sendt lov om erhvervsfremme samt forskellige andre love i høring.

Forslaget indeholder ændringer vedr. kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt deltagelse i selskaber.

Ændringerne omfatter også nye opgaver til Danmarks Vækstråd, der kan styrke koordinationen mellem den nationale, regionale og lokale indsats for vækst og erhvervsudvikling samt øge fokus på effekt og resultatskabelse.

Derudover også en justering af sammensætningen af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora.

Se høringsmaterialet via Høringsportalen.

Høringssvar:

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Den lovændring der lægges op til, risikerer at føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne, med henblik på at kunne udføre opgaver for andre.

De eventuelle gevinster der kunne opnås modsvarer ikke risikoen for at den samlede varetagelse af det offentliges opgaver i Danmark bliver dyrere for samfundet, samtidig med at den forringer private danske virksomheders konkurrencedygtighed.

Læs høringssvaret.

Mænd bygger graf 295*150