Graf-haender

Danske rådgivende ingeniørvirksomheder har rekordomsætning på 25 mia. kr.

Pressemeddelelse: Omsætningen for rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark er igen i år steget. Virksomhederne er nu over niveauet fra årene før den økonomiske krise. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s nye brancheundersøgelse.

De danske rådgivende ingeniørvirksomheder oplever igen i år vækst på både top- og bundlinje. I 2015 var FRI-virksomhedernes overskudsgrad (EBIT) på 7,2 %, hvilket er en fremgang fra 6,7 % i 2014. Overskudsgraden er dermed tilbage på niveauet fra lige før den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Men ud over stigende omsætning og overskudsgrad er særligt den kraftige stigning i international omsætning bemærkelsesværdig.

”Dette års brancheundersøgelse understreger virkelig, at danske rådgivende ingeniørvirksomheder er internationale. Eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,2 mia. kr. Det svarer til 17 % af den omsætning, der skabes i Danmark. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber på 12,1 mia. kr. i 2015. Det er en fremgang på 34 % i forhold til 2014 og skyldes primært opkøb af virksomheder i udlandet. Samlet kommer tæt ved 60 % af branchens omsætning fra opgaver i udlandet, ” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

En af årsagerne til den internationale succes er, at danske rådgivervirksomheder har stærke kompetencer på de områder, hvor der er stor efterspørgsel i udlandet: infrastruktur, energi og miljø. Samtidig er en række af både de større og de mindre virksomheder gearet til at arbejde internationalt.

”Når branchen er blevet så international, som den er, så bliver de enkelte virksomheder, og reelt også den samlede branche i Danmark, mere robust og mindre følsom over for konjunktursvingninger. Men nøglen er, at der leveres kompetencer i verdensklasse, så virksomhederne er reelt konkurrencedygtige. Det betyder også, at de erfaringer, som danske virksomheder har fra hjemmemarkedet, skaber værdi og erfaringer, der gør dem mere konkurrencedygtige i udlandet. På samme måde er de udenlandske opgaver med til at gøre virksomhederne skarpe på både konkurrence- og idéplan herhjemme,” fortæller Henrik Garver.

Samtidig påpeger han dog, at vækstvilkårene for rådgivende ingeniørvirksomheder fortsat kan forbedres i Danmark, det gælder eksempelvis lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft, styrket fokus på naturvidenskab og teknik i grundskoler og på ungdomsuddannelser og fokus på værdi og kvalitet i offentlige indkøb. Hertil kommer, at virksomhederne og væksten vil blive styrket, når en række af regeringens vækstinitiativer fra ”Vækst i hele Danmark” gennemføres, bl.a. indførelse af en certificeringsordning for teknisk byggesagsbehandling, opgør med landinspektørvirksomheders ejerskabsmonopol og øget brug af outsourcing i vores forsyningsvirksomheder.

Undersøgelsen viser desuden, at de rådgivende ingeniører øger produktiviteten gennem bedre brug af ressourcer.

”FRI’s undersøgelse viser også, at branchen igen i år er blevet mere effektiv. Virksomhederne er blevet bedre til at udnytte deres medarbejderressourcer, bl.a. ved at kombinere flere fagligheder på tværs internt i virksomhederne. Det er en medvirkende årsag til den stigende overskudsgrad,” slutter Henrik Garver.

Læs FRI's branchebeskrivelse her:

Highlights fra FRI’s branchestatistik

Den samlede omsætning for FRI's 320 medlemsvirksomheder ligger på 24,8 mia. kr. i 2015, hvilket er en stigning på 6,4 % ift. 2014.

I 2015 fordelte branchens omsætning sig på følgende markedssegmenter:

Omsætning fordelt på sektorer
Byggeri (37%)
Anlæg (24%)
Miljø (14%)
Energi (13%)
IT (4%)
Management (3%)
Produktion, proces og logistik (2%)
Andet (3%)

Den samlede overskudsgrad for branchen er steget fra 6,7 % i 2014 til 7,2 % i 2015 (EBIT).

Branchen beskæftigede pr. 1. januar 2016 12.632 ansatte i Danmark og heraf 7.115 ingeniører. Det er mere end 10 % af de erhvervsaktive ingeniører i Danmark.

Branchen beskæftiger endvidere godt 13.200 medarbejdere i udlandet.

Eksportomsætningen udgør ca. 2,2 mia. kr. – det svarer til 17 % af totalomsætningen. Omsætningen i udenlandske datterselskaber er på 12,1 mia. kr. i 2015 – en fremgang på 34 % ift. 2014.

I 2015 fordelte branchens eksportomsætning sig som følger:
Norden (22 %)
Europa inden for EU (22 %)
Europa uden for EU (8 %)
Afrika (18 %)
Asien (8 %)
Mellemøsten (18%)
Nord- og Sydamerika (4 %)

Om Statistisk Branchebeskrivelse 2016:
Statistisk Branchebeskrivelse 2016 er en samlet analyse af 2015-regnskaberne i FRI's medlemsvirksomheder suppleret med yderligere detaljer om markeder og medarbejderforhold. Grundlaget for undersøgelsen er de 320 medlemsvirksomheder, som FRI havde pr. 1. juni 2016. Analysen dækker 90 % af samtlige beskæftigede i FRI's medlemskreds.