Mennesker

Den rådgivende ingeniørbranche hitter blandt unge

Pressemeddelelse: Godt image kombineret med stort ansvar allerede tidligt i karrieren betyder, at den rådgivende ingeniørbranche hitter blandt unge teknik- og naturvidenskabsstuderende, viser FRI’s Videnopgørelse 2016, der er en opsummering af nøgletal fra foreningens 320 medlemsvirksomheder.

Kampen om de unges gunst på arbejdsmarkedet har formentlig aldrig været større. Undersøgelsen ”Denmark – Universum Graduate Survey 2016”, hvor man har spurgt tekniske og naturvidenskabelige studerende om deres syn på ingeniørbranchen generelt, viser, at den rådgivende ingeniørbranche ligger i toppen og samlet set højere end nogensinde. Tallene indgår i FRI’s Videnopgørelse 2016, der netop er blevet offentliggjort.

”Det er uhyre vigtigt, at den rådgivende ingeniørbranche har et godt tag i de unge, og at branchens image samlet set er højt. Det er en afgørende faktor for at tiltrække nyuddannet arbejdskraft. Konkurrencen om ingeniører har aldrig været større, end den er nu og derfor er det positivt, at der sammenlagt er tale om en fremgang for de største FRI-virksomheder, og at den rådgivende ingeniørbranche har et godt image blandt tekniske og naturvidenskabelige studerende. Mere end 10% af de erhvervsaktive ingeniører i Danmark arbejder i en FRI-virksomhed, og der er en solid vækst i disse år. Derfor er det vigtigt, at de rådgivende ingeniørvirksomheder er attraktive arbejdspladser," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Han fortsætter:
”Det gode image blandt unge er en indikation på, at branchen er godt rustet til fremtiden, fordi de kan se sig selv i den. En af grundene til, at de kan det, hænger sammen med den type opgaver, som branchens virksomheder løser; det er vigtige opgaver for udviklingen af vores samfund både i Danmark og internationalt. Det betyder at rådgiverne tilbyder arbejdspladser, hvor arbejdet giver mening.”

FRI’s medlemsvirksomheder er blandt de højest placerede på Universum-listen. Det drejer sig om Rambøll (3) og COWI (6). Derudover finder man yderligere tre FRI-virksomheder i den øvre tredjedel: NIRAS (24), Alectia (43) og Orbicon (49).

FRI’s Videnopgørelse 2016 viser også, at de ansatte i den rådgivende ingeniørbranche har projektledelse som en kernekompetence, og at der hviler et stort ansvar på deres skuldre. Næsten hver anden rådgiver i en rådgivende ingeniørvirksomhed leder projekter over 100.000 kr., og 17 pct. har været leder på projekter til en værdi over 2 mio. kr.

"Den høje andel af projektledere viser indirekte, at der er mange spændende jobs i branchen, hvor man som relativt nyuddannet kan komme til at stå med stort ansvar, hvis det er det, man har lyst til. Netop det store ansvar tidligt i karrieren er medvirkende til, at rådgivende ingeniører fra danske virksomheder klarer sig godt, sammenlignet med unge rådgivere i udlandet" siger Henrik Garver.

FRI’s medlemsvirksomheder har et stort spænd fra enkeltmandsvirksomheder til internationale koncerner, viser Videnopgørelsen 2016. Karakteristisk for alle branchens virksomheder er, at de gennem rådgivning arbejder med at omsætte teknologisk viden til praktiske løsninger og projekter. Dermed er de rådgivende ingeniørvirksomheder en væsentlig del af Danmarks teknologiske infrastruktur, og med 500 kontorer over hele Danmark spiller de rådgivende ingeniørvirksomheder en væsentlig rolle, når såvel anerkendte tekniske løsninger som ny viden skal udnyttes.

Læs FRIs Videnpågørelsen 2016