Mand loeber orange pil

FRI-analyse: Opsvinget fortsætter gennem 2019

Pressemeddelelse: April-konjunkturmålingen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer at skulle ansætte flere medarbejdere, og at der forventes en fremgang i den langsigtede ordrebeholdning. Udsigterne er generelt mere positive end opgørelsen fra oktober 2017. Siden oktober 2017 har der været markant vækst i opgaver inden for boligbyggeri, i energisektoren og i eksporten. Infrastruktur og miljø (herunder klimatilpasning, spildevandshåndtering og vand) har vist en mere beskeden fremgang, mens erhvervsbyggeriet fastholder niveauet, og der er tilbagegang i offentligt byggeri.

”Når jeg ser på tallene fra vores seneste konjunkturmåling, er der ingen tvivl om, at de rådgivende ingeniørvirksomheder har en solid ordrebog, og at 2018 derfor bliver et år, hvor toplinjen løftes yderligere. Og det sker med afsæt i, at 2017 var et år, hvor en række virksomheder har fremvist markant vækst. Der er ingen sektorer, som slår tilbage; selv i byggeriet opvejes nedgangen i den offentlige sektor af flere private opgaver. Det er baggrunden for, at vi kan forvente en markant vækst i antallet af ansatte. Fremgangen er tydelig, udfordringen er, om det holder hele vejen til bundlinjen, når vi gør regnskabet op i 2018”, udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i en kommentar til undersøgelsen.

Et centralt element i den seneste konjunkturmåling er udviklingen i virksomhedernes ordrebeholdning. Ordrebeholdningen for FRI-virksomhederne er forbedret i forhold til oktober 2017, og overordnet forventes der markant fremgang. Vest for Storebælt forventer virksomheder, der beskæftiger 59 pct. af de ansatte, en forbedring i ordrebeholdningen, mens blot én pct. forventer tilbagegang. Øst for Storebælt er det 53 pct., der forventer en fremgang i ordrebeholdningen og igen blot én pct., der forventer tilbagegang. Den forventede vækst i ordrebeholdningen afspejler sig ligeledes i en mærkbar forventning om, at der skal ansættes flere i de rådgivende ingeniørvirksomheder.

Branchens omsætning i en række forskellige sektorer har været positiv de seneste seks måneder. Ordresituationen for især boligbyggeri, i energisektoren og i eksporten generelt oplever markant fremgang. For infrastruktur og miljø er situationen nogenlunde den samme, med fremgang. Offentligt byggeri er den eneste sektor, hvor der er en mindre tilbagegang. Det skal bemærkes, at der i undersøgelsen er markante forskelle mellem landsdelene. Erhvervsbyggeriet går tilbage vest for Storebælt, mens det offentlige byggeri går tilbage øst for Storebælt.

”De største udfordringer for branchen i det nuværende marked er: rekruttering, i forhold til at understøtte virksomhedernes vækst og behovet for løsninger på de mange samfundsudfordringer, der kræver løsninger fra rådgivende ingeniørvirksomheder; produktivitet i forhold til bl.a. offentlige udbud og de tilknyttede tilbudsomkostninger, her vil det kommende AB-aftalesæt kunne bidrage til at løfte produktiviteten; og endelig innovation i forhold til at den rådgivende ingeniørbranche også i fremtiden kan levere de mest værdiskabende løsninger for kunder og samfund,” afslutter Henrik Garver.

Downloads:

Tidligere konjunkturmålinger fra perioden 2004-2017 kan downloades på /konjunkturer

Pressebilleder kan downloades på: /henrik-garver

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Henrik Garver (hg@frinet.dk) på tlf. 3525 3742.