Blyanter

Gymnasiereformsudspil vil betyde flere ingeniører

Pressemeddelelse: Gode takter i regeringens gymnasieudspil, mener FRI. Både STX og HTX vil efter en reform uddanne flere unge med kompetencer til en ingeniør eller naturvidenskabelig karrierevej.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har i dag offentliggjort regeringens udspil til en gymnasiereform. Ministerens udspil betyder langt større fokus på de naturvidenskabelige fag i gymnasiet, hvilket ifølge FRI både er tiltrængt og helt nødvendigt, hvis vi som samfund gerne vil have flere studenter på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

”Udover at det vil gøre gymnasieleverne bedre til matematik, vil det ruste langt flere til at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, når alle elever mindst har matematik på b-niveau. Det vil helt sikkert også få færre til at spekulere i at tage matematik på GSK. Jeg hæfter mig desuden ved, at ministeren siger, at matematik i fremtiden skal være mere anvendelsesorienteret og knap så teoretisk. Det er den rette vej at gå – især hvis gymnasier og virksomheder kan samarbejde og på den måde gøre den viden, eleverne får i skolen, levende, vedkommende og interessant for dem, som ministeren også lægger op til i udspillet,” siger Henrik Garver administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Han pointerer, at udspillet skaber et langt bedre fundament for, at flere unge kan vælge en ingeniør eller naturvidenskabelig karrierevej.

FRI ser desuden positivt på, at der kommer adgangskrav til gymnasieuddannelsen.

”Det er et vigtigt signal, at der også bliver stillet krav til eleverne i grundskolen, at hvis de vil i gymnasiet skal de arbejde for det. Det er vigtigt, at man på den måde demonstrerer, at man har den nødvendige faglige ballast i forhold til at tage en gymnasieuddannelse," siger Henrik Garver.

Da mere end 50 pct. af alle studenter fra HTX-uddannelsen (teknisk gymnasium) går videre til enten en ingeniør eller naturvidenskabelig uddannelse, ser FRI gerne, at HTX bliver promoveret bedre – især af vejlederne på grundskolen.

”Det er problematisk, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) efter den nye vejledningsreform ikke er forpligtet til at informere om HTX som uddannelsesvalg. Men HTX-uddannelserne kan også selv blive bedre til at sælge uddannelsen til eleverne og måske også blive bedre til at skabe en skolekultur, som man kender det fra det almene gymnasium. Endelig kan der være en gevinst ved, at HTX-uddannelserne i større omfang end i dag samles i campusmiljøer med de øvrige gymnasieuddannelser,” siger Henrik Garver.