Lilledrengstoredrømme

Ingeniøruddannelsen skal begynde i grundskolen

Pressemeddelelse: Engineer the Future har i dag i Berlingske offentliggjort en undersøgelse, der viser, at mindre end hver tiende elev fra det almene gymnasie går videre til en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, som fx ingeniørstudiet. Det er alarmerende, fordi det almene gymnasium er den primære kanal til ingeniøruddannelserne.

Derfor bør indsatsen for at få flere til at gå ingeniørvejen begynde langt tidligere, nemlig allerede i grundskolen, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Da det er i grundskolen, at eleverne skal vælge studieretning til de gymnasiale uddannelser, er det dér, eleverne skal glædes, motiveres og finde interessen for naturfagene. Det kræver ordentligt uddannede linjefagslærere. Derfor er det slet ikke godt nok, at kun halvdelen af de lærere, der underviser i dag, er linjefagsuddannede. Man kan ikke have høje forventninger til eleverne, stimulere deres nysgerrighed og give dem lyst til at lære de mange fascinerende ting, man kan bruge matematik og naturfag til, hvis ikke man har en grundig indsigt i faget.” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI. 

Udover at få uddannet flere linjefagslærere i naturfag opfordrer han til, at man i grundskolen får etableret flere samarbejder mellem gymnasier og erhvervslivet.

”Det er vigtigt, at vi får vist eleverne, hvad det er, virksomhederne bruger matematik og naturfag til i dagligdagen. Derfor vil jeg opfordre både skoler og virksomheder til at opsøge hinanden og på den måde gøre den viden, eleverne får i skolen, levende, vedkommende og interessant for dem", siger Henrik Garver og fortsætter: 

”Faaborg Gymnasium har gode erfaringer med at samarbejde med grundskolerne i kommunen. Her underviser gymnasieelever de ældre elever i grundskolen. På den måde lærer de at formidle naturvidenskabelige emner. Initiativet har betydet, at antallet af naturvidenskabelige elever på Faaborg Gymnasium næsten er fordoblet på blot seks år”. 

Engineer the Future undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af de elever, der har taget en HTX-studentereksamen (teknisk gymnasium) efter et år, begynder på en naturvidenskabelig uddannelse.

”HTX-uddannelsen skal promoveres bedre – især hos vejlederne på grundskolen. Det er dybt problematisk, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) efter den nye vejledningsreform ikke er forpligtet til at informere om HTX som uddannelsesvalg. Men HTX-uddannelserne kan også selv blive bedre til at sælge uddannelsen til eleverne og måske også blive bedre til at skabe en skolekultur, som man kender det fra det almene gymnasium. endelig kan der være en gevinst ved at HTX-uddannelserne i større omfang end i dag samles i campusmiljøer med de øvrige gymnasieuddannelser,” siger Henrik Garver.

FRI og en række af FRI’s medlemsvirksomheder er partnere i Engineer the Future.