Graf-haender

April 2017: Rekordhøj beskæftigelse hos rådgivende ingeniører

Den høje beskæftigelse skyldes primært rådgivning inden for byggeri og energi – mens infrastruktur, miljø og eksport halter.

Med 12.818 ansatte har der aldrig tidligere været så mange medarbejdere i danske rådgivende ingeniørvirksomheder som nu. Og hvis det var muligt, ville næsten hver tredje virksomhed gerne ansætte endnu flere.

Generelt forventer danske rådgivende ingeniørvirksomheder yderligere fremgang i deres langsigtede ordrebeholdning, ligesom forventningerne generelt er mere positive end ved FRI’s seneste konjunkturmåling for seks måneder siden.

Det er især den store aktivitet inden for boligbyggeri, offentligt byggeri, erhvervsbyggeri og på energiområdet, der driver den positive udvikling. Derimod har branchen over en bred kam oplevet et fald i opgaver inden for infrastruktur og miljø og på eksportmarkedet, hvor netop infrastruktur og miljø er fremherskende.

Det fremgår af en dugfrisk konjunkturmåling udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Rådgivende ingeniørvirksomheder nyder godt af, at der bygges meget og forventer yderligere vækst på området. Til gengæld skrumper opgavemængden inden for infrastruktur. Her lider virksomhederne under usikkerheden omkring blandt andet Togfonden, den tilbageholdende udvikling af infrastrukturen i kommunerne og en generelt stop-go-præget tilgang til så vigtigt et område,” siger administrerende direktør i FRI Henrik Garver.

Han anbefaler, at kommuner aktuelt øger deres aktuelle niveau af infrastrukturinvesteringer, ikke mindst for at løfte tilstanden af infrastrukturen.

”Grundet den nuværende usikkerhed er markedet meget konkurrencedygtigt, og øget kommunal efterspørgsel vil skabe arbejdspladser lokalt. Ved at fremskynde investeringerne vil borgerne samtidigt få styrket deres mobilitet, og antallet af ulykker og forsinkelser vil blive reduceret,” påpeger Henrik Garver. 

Geografiske forskelle
Samlet set ser ordrebeholdningen for rådgivende ingeniørvirksomheder bedre ud end for et halvt år siden, om end forventningerne til fremtiden er præget af usikkerhed:

  • Vest for Storebælt forventer virksomheder, der beskæftiger 37 pct. af de ansatte, en forbedring i ordrebeholdningen, mens ingen forventer tilbagegang.
  • Øst for Storebælt er det kun 22 pct., der forventer en fremgang i ordrebeholdningen, mens 33 pct. forventer en tilbagegang.

Eksporten og omsætningen i de danske virksomheders udenlandske datterselskaber udgjorde i 2015 hele 57 pct. af branchens samlede omsætning. Udviklingen på de internationale markeder forventes derfor at få stigende betydning for branchens indtjening og lønsomhed. De største og mest eksporttunge virksomheder er placeret øst for Storebælt.

Om konjunkturmålingen
Konjunkturmålingen baserer sig på en undersøgelsen foretaget blandt medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 10. marts - 3. april 2017. 124 virksomheder, som repræsenterer 88 pct. af arbejdspladserne i branchen, har deltaget i undersøgelsen.

Hent konjunkturmålingen her

Hent tidligere konjunkturmålinger fra perioden 2004-2016 her

Ved henvendelse fra journalister formidler FRI gerne kontakt til en eller flere rådgivende ingeniørvirksomheder, som er typiske repræsentanter for de aktuelle konjunkturer i branchen.

 

 

 

Kategoriseret under: