Verdenskort , Old Fashion

Nye ressourcer til udenrigstjenesten bør styrke handel og udvikling

Pressemeddelelse: Den øgede bevilling på 70 mio. kr. til den danske udenrigstjeneste, som Jyllands-Posten omtaler i dag, ønsker FRI velkommen.

De sidste 16 års nedskæringer i bevillingerne til udenrigstjenesten har medført, at der er sket nogle meget skarpe prioriteringer. For de 100 rådgivende ingeniørvirksomheder, der arbejder internationalt, og hvis eksport og internationale omsætning øges markant, gør udenrigstjenesten en positiv forskel.

”Det er positivt, at der bliver skruet op for bevillingerne til udenrigstjenesten. Men 70 mio. kr. er ikke noget meget stort beløb i denne optik, og derfor skal der fortsat prioriteres, så midlerne mest muligt styrker Danmarks diplomatiske muskler i udlandet. Her er det naturligt at se på den udviklingspolitiske strategi, som regeringen har lanceret, og som grundlæggende indeholder mange positive ambitioner. De rådgivende ingeniørvirksomheders eksport og internationale omsætning øges i øjeblikket markant, og derfor vokser behovet for en mere professionel udenrigstjeneste, der kan samtænke handel og udvikling, også,” siger Henrik Garver.

I februar i år udgav FRI en rapport om, hvordan danske rådgivende ingeniørvirksomheder løser kritiske problemer i udviklingslandene. De danske rådgivervirksomheder leverer bl.a. intelligente tekniske løsninger inden for vand og spildevand, naturgenopretning, energi, veje, havne og jernbaner – og opbygning af kompetente myndigheder. Med disse projekter skaber de udvikling gennem kompetenceopbygning og uddannelse af de menneskelige ressourcer lokalt. Det medfører nye private jobs, det fremmer lokalt iværksætteri, og det skaber nye virksomheder i modtagerlandene. Dermed er de rådgivende ingeniørvirksomheder væsentlige for, at udviklingslande kan realisere FN’s nye bæredygtighedsmålsætninger.     

”Det er vigtigt at tilpasse fokus i udviklingspolitikken, herunder at sikre en bedre integration mellem handel, teknologi, kapacitetsoverførsel og de ønskede udviklingsmål. En af styrkerne ved de danske rådgivervirksomheder er, at man er meget opmærksom på, at teknisk bistand og uddannelse går hånd i hånd, med tanke på den vigtige formelle uddannelse blandt de lokalansatte – her bliver vigtig faglig viden overført. For at understøtte denne udvikling, som skabes af private virksomheder, der løser opgaver i udlandet, er det vigtigt, at de nye ressourcer til udenrigstjenesten, som regeringen vil give i finansloven, investeres i at styrke koblingen mellem handel og udvikling,” slutter Henrik Garver.