PM: Danske rådgivende ingeniørvirksomheder ansætter i udlandet

De store rådgivende ingeniørvirksomheder bliver større, og stigningen i antallet af medarbejdere sker primært i de udenlandske datterselskaber. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniørers, FRI's, årlige medarbejderstatistik.

13. februar 2014

Det er primært de 20 største rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark, der har ansat flest medarbejdere sidste år. Væksten i ansatte er primært sket blandt FRI-virksomhedernes udenlandske datterselskaber, der pr. 1. januar 2014 i alt har 10.982 ansatte - en stigning på 392 i forhold til 2013.

I Danmark er der 11.920 ansatte - hvilket svarer til sidste års tal, men fordelt på færre virksomheder.

"Når vi analyserer tallene i statistikken over medarbejderne i Danmark, så kan vi se, at de største virksomheder fortsat vokser. De 20 største virksomheder beskæftiger 83 pct. af de ansatte i branchen i Danmark. Sidste år var det 81 pct.," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Desuden viser medarbejderstatistikken, at stigningen i andelen af ingeniører i virksomhederne fortsætter samtidig med, at antallet af administrative medarbejdere falder.

"I absolutte tal er der kommet 121 ekstra ingeniører til i 2013. Samtidig er andelen - og antallet - af medarbejdere med anden lang videregående uddannelse end ingeniør også øget. I dag udgør ingeniørerne således 55 pct. af den samlede medarbejderstab i ingeniørvirksomhederne i Danmark, og medarbejderne med anden lang videregående uddannelse udgør 15 pct. Samtidig er ikke mindst den administrative stab i virksomhederne fortsat blevet reduceret. Det betyder i praksis, at branchen burde få en øget lønsomhed, da en større andel af medarbejdernes timer vil kunne tilknyttes rådgivningsopgaver bredt, og dermed kan udfaktureres," siger Henrik Garver.

Medarbejderstatistikken viser også, at FRI's medlemsvirksomheder beskæftiger mere end 10 pct. af det samlede antal erhvervsaktive ingeniører. Derfor er FRI en vigtig aktør, når ingeniøruddannelser og unges interesse for naturvidenskab og teknik er til debat.

"Samlet giver tendenserne i medarbejderstatistikken FRI en forhåbning om, at den rådgivende ingeniørbranche grundlæggende er forbi krisen, og at den er rustet til at håndtere de udfordringer, der kommer, når vi igen ser en vækst i opgavemængden. Også når den internationale konkurrence skærpes i Danmark og Europa," slutter Henrik Garver.

FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar 2014
Antal ansatte i Danmark 11.920
Antal ansatte i udenlandske datterselskaber 10.982
Antal ansatte ingeniører 6.548