PM: Fald på de europæiske markeder betyder fald i eksporten...

.. hos danske arkitekter og entreprenører. Rådgivende ingeniørers eksport stiger fortsat.

6. september 2013

På trods af et samlet fald i eksporten i 2012 for henholdsvis arkitekter, ingeniører og entreprenører udgør deres eksport stadig en stor del af byggebranchens omsætning. Og det gavner beskæftigelsen i Danmark. Beregninger viser, at et job skabt i den globale bygge- og anlægsvirksomhed skaber 1½ job i relaterede brancher i Danmark.

Eksportandelen for hele sektoren er faldet til godt 40 procent af den totale omsætning, hvilket kalder på, at danske virksomheder sikres mindst de samme rammevilkår, som deres konkurrenter fra andre OECD-lande har. Det fremgår af den seneste eksportprofil, som er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Byggeri.

Efter sidste års kraftige vækst har danske arkitekter og entreprenører oplevet et fald i eksporten i 2012 i forhold til året før. Det skyldes hovedsageligt et fald på de europæiske markeder.

Arkitektbranchen har oplevet en mindre tilbagegang fra 2011 til 2012, men arkitektbranchens internationale aktiviteter er stadig på et højt niveau i forhold til de tidligere år: 2009 og 2010.

"I forhold til tidligere er der i dag flere arkitektvirksomheder, der arbejder på udenlandske markeder, samt en tendens til, at flere virksomheder etablerer lokale datterselskaber i udlandet. Så derfor tror vi på stigende international omsætning og aktiviteter i årene fremover. En anden grund til, at vi tror på stigende international omsætning, er, at vi - selvom den største del af omsætningen stadig ligger i Nordeuropa - oplever stigende aktiviteter på vækstmarkeder længere væk fra Danmark. Det betyder, at firmaerne ikke er så konjunkturfølsomme på nedgange på nærmarkederne," udtaler Peter Theibel, international konsulent i Danske Arkitektvirksomheder.

Rådgivende ingeniører har igen haft en stigning i eksporten, som nu udgør 55 procent af den samlede omsætning for de rådgivende ingeniører. Eksportomsætningen udgør ca. 2,8 mia. kr., og derudover er omsætningen i udenlandske datterselskaber på 8,1 mia. kr. i 2012. Samlet betyder det, at omsætningen uden for Danmark er på 10,9 mia. kr.

"Der er to årsager til, at rådgivende ingeniører har en stigende international omsætning. Den ene er, at branchen har opgaver i hele verden og derfor ikke er så berørt af et nedadgående europæisk marked. Den anden er, at vi i branchen bruger vores globale datterselskaber som en del af forretningsstrategien. Det betyder, at vi trods høje danske lønninger kan holde os mindst lige så konkurrencedygtige som vores konkurrenter på de internationale markeder. Generelt er den globale tilstedeværelse med til at gøre den rådgivende branche mere robust. En konsekvens af dette er også, at vi i år kan konstatere, at såvel omsætning som beskæftigelse faktisk er højere, end før krisen ramte i 2008," siger Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Entreprenørbranchen har oplevet en tilbagegang i 2012, idet projekteksporten faldt med 14,3 procent i forhold til året før. Ifølge afdelingschef Henriette Thuen, Dansk Byggeri, er der ikke tegn på, at krisen er overstået for de internationale entreprenører. Flere projekteksportører har valgt at trække sig fra svære markeder for at samle ressourcer på færre og mindre risikofyldte markeder.

"Entreprenørernes eksport af projekter er utrolig kompleks. Hvis danske virksomheder i stigende grad skal lykkes i konkurrencen, må der sikres gode rammevilkår, som tager højde for kompleksitet, mobilitet og fleksibilitet. Vi ønsker en genindførelse af CIRR-renten, som øvrige OECD-lande tilbyder, for på den måde at have lige vilkår med vores konkurrenter fra de andre lande," siger Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Peter Theibel, international konsulent i Danske Arkitektvirksomheder, tlf. +45 32 83 05 10
  • Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, tlf. +45 40 82 43 38
  • Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri, tlf. +45 40 98 41 30

Se analysen 'Export Profile 2013' (på engelsk)