Animeret foredragsholder med publikum

PM: FRI til ny uddannelses- og forskningsminister: Lav en teknologipagt

FRI ønsker den nye uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, velkommen og opfordrer ministeren til at lave initiativer, der får flere studerende til at vælge ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser.

Danmark ligger på en 35. plads i en oversigt fra World Economic Forum, hvad adgange til ingeniører og naturvidenskabsfolk angår. Det er langt efter vores nordiske naboer. Langt efter Tyskland, USA og Storbritannien. – Derfor opfordrer Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, at Ulla Tørnæs,  den nye uddannelses- og forskningsminister får sat ingeniørmanglen øverst på den politiske dagsorden.

”FRI vil gerne ønske Ulla Tørnæs tillykke med jobbet og byde hende velkommen til ikke blot et spændende, men også et uhyre vigtigt område. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi mener, det er vigtigt, at dansk erhvervsliv, herunder den rådgivende ingeniørbranche, skal have kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. MEN endnu vigtigere er det, at Danmark har adgang til ingeniører og naturvidenskabsfolk, for det er dem, der skal skabe den fremtidige økonomiske vækst i Danmark,” siger FRI’s direktør Henrik Garver.

Han foreslår, at man i regeringen og resten af folketingets partier efter hollandsk forbillede skal lave en mere forpligtende teknologipagt.

”I Holland har de efter få år allerede set positive resultater i form af flere studerende på bl.a. de polytekniske uddannelser. En teknologipagt betyder, at et samlet Folketing sammen med relevante fagforeninger, organisationer, brancheorganisationer og virksomheder tager fuldt ejerskab af dagsordenen, hvor man sætter et mål for, hvor mange unge der inden 2020-2025 skal vælge naturvidenskabelige videregående uddannelser. Og den indsats begynder selvfølgelige allerede i grundskolen og følges op i gymnasiet,” siger Henrik Garver.