Samarbejdende_maend

PM: FRI-virksomheder har nu flere ansatte i udlandet end i Danmark

Danske rådgivende ingeniørvirksomheder slår deres position fast i udlandet og har nu flere ansatte i udlandet end i Danmark - også selvom rådgivervirksomhederne har rekordmange ansatte i Danmark. Branchen beskæftiger lige knap 26.000 medarbejdere.

FRI’s medarbejderstatistik for 2015 viser det sort på hvidt: Dette var året, hvor antallet af medarbejdere i udlandet og i udenlandske datterselskaber overgik antallet af medarbejdere ansat i Danmark.
”Årsagen til den store stigning i antallet af medarbejdere i udlandet er Rambølls opkøb af det USA-baserede rådgivningsselskab Environ med i alt 1500 ansatte. Men også stigninger i omsætningen har medført flere ansatte hos de rådgivende ingeniørvirksomheder med opgaver i udlandet. Det betyder, at der nu i alt er 13.232 ansatte i udlandet eller i udenlandske datterselskaber – en stigning på 1630 i forhold til året før. Det betyder, at danske virksomheder der er på det internationale marked er konkurrencedygtige og robuste både geografisk og på kompetencer,” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Men FRI-direktøren mener, at der er risiko for at antallet af udenlandske medarbejdere vokser mindre kraftigt i 2016 pga. de kraftige nedskæringer i u-landsbistanden i 2015 og 2016.

”Selvom udviklingsbistand i dag er en meget lille del af den internationale omsætning, så er den fortsat central for, at virksomhederne investerer i udviklingslande. Derfor kan det mærkes hos de rådgivende ingeniørvirksomheder, når der bliver skåret op til 30 pct. I udviklingsbistanden på kort tid. De investeringer Danida sætter i gang bidrager konstruktivt til vækst i den tredje verden, de hjælper befolkningen lokalt, de bidrager til at nå FN’s bæredygtighedsmål, og de åbner døre for danske virksomheder i Afrika og Asien,” siger Henrik Garver.

Medarbejderstatistikken fra FRI viser også, at der har været medarbejdervækst hos danske rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Det betyder, at branchen pr. 1. januar 2016 sætter ny rekord i antal medarbejdere.

”Rekorden fra sidste år er slået. En af årsagerne er at det Herningbaserede Midtconsult i 2015 meldte sig ind i FRI. Men der har også været organisk vækst blandt FRI-virksomhederne. Forretningerne er omstillet siden finanskrisen. Det er den omstilling, vi nu ser de positive resultater af, og som nu skaber fornyet vækst i antallet af medarbejdere, trods et fortsat usikkert marked,” siger FRI-direktøren.
Undersøgelsen dokumenterer samtidig, at der bliver skruet op for kernekompetencerne, hvor der i lighed med de foregående år er vækst i antallet af ingeniører og i antallet af kandidater med andre lange og mellemlange videregående uddannelser. Omvendt reduceres antallet af administrative medarbejdere i virksomhederne.

”Alene i Danmark har de rådgivende ingeniørvirksomheder øget antallet af ansatte ingeniører med 170. Ingeniørerne 56% af den samlede medarbejderstab. Samtidig er andelen – og antallet – af medarbejdere med anden lang videregående uddannelse end ingeniør også øget, og som gruppe udgør de ca. 15 pct. Endelig reducerer virksomhederne i det administrative personale. Det fortæller mig, at der er et stærkt fokus på kerneydelsen, at levere gode hele løsninger til branchens private og offentlige kunder” pointerer Henrik Garver.