PM: Rådgivende ingeniører runder 20 mia. kr. i global omsætning

Den rådgivende ingeniørbranche tjener igen penge. Det viser dette års brancheundersøgelse, som netop er afsluttet. Efter en overskudsgrad i 2012 på 1,1 %, kan branchen vise en fremgang til 6,1 % i 2013.

11. juli 2014

Det er en markant forbedring - især i lyset af, at branchens samlede omsætning i de danske selskaber er på 11,5 mia. dk., hvilket er samme niveau som i 2012. Forklaringen på den stigende overskudsgrad skal derfor primært findes i lavere personaleomkostninger, færre hensættelser samt øget omsætning i Danmark.

"Det er glædeligt, at den fokus der har været på at udnytte medarbejderressourcerne bedst muligt nu også viser sig på virksomhedernes bundlinje. Det har stor betydning, når vi som branche skal konkurrere internationalt. Med sorte tal på bundlinjen styrkes virksomhedernes mulighed for yderligere konsolidering både i forhold til nye markeder og fagområder, og det giver en øget robusthed, både for medarbejderne og for virksomheden," siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, der også glæder sig over, at den højere indtjening vil give mere plads til innovation hos de rådgivende ingeniører.

"Når virksomhederne og branchen har en højere indtjening, så bliver der mere rum til innovation, nytænkning og nye løsninger. Det vil også styrke FRI-virksomhedernes konkurrenceevne, og bidrage til at Danmark generelt, på alle de områder, hvor vi som branche leverer design og rådgivningsydelser, fra byggeri og anlæg, til miljø og industrielle processer, får et fornyet løft - og det vil igen bidrage til at øge produktiviteten," fortæller FRI-direktøren.

Branchestatistikken viser også, at den rådgivende ingeniørbranches eksport er faldet med 3 procentpoint. Henrik Garver forklarer, at det primært skyldes, at der har været vækst på det danske marked, så flere af de internationale opgaver er nu blevet løst gennem datterselskaber. Men netop denne fleksibilitet som der er i virksomhederne, gennem en mere international profil, tydeliggører at det at arbejde såvel i Danmark som i udlandet giver branchen en styrket robusthed.

"Vi kan se, at mængden af internationale opgaver, der løses fra Danmark, er med til at udjævne væksten i omsætning i de danske selskaber. Samtidig viser brancheundersøgelsen, at FRI-branchen er en af de mest internationaliserede brancher i Danmark. Omsætningen i de udenlandske datterselskaber er i 2013 øget fra 8,1 mia. kr. til 8,8 mia. kr. Den rekordstore omsætning i de udenlandske datterselskaber bringer for første gang branchens samlede omsætning over 20 mia. kr.," siger Henrik Garver.

I 2013 fordelte branchens eksportomsætning sig som følger: Norden (20 %), Europa indenfor EU (17 %), Europa udenfor EU (11 %), Afrika (16 %), Asien (10%), Mellemøsten (20%) og Nord- og Sydamerika (6 %).

Highlights fra FRI's branchestatistk

Den samlede omsætning for FRI's 328 medlemsvirksomheder ligger på 11,5 mia. kr. i 2013, hvilket er samme niveau 2012.

Den samlede overskudsgrad for branchen er steget fra 1,1 procent i 2012 til 6,1 procent i 2013 (EBIT)

Gruppen af store virksomheder (over 1000 ansatte) har øget overskudsgraden fra -1,7 procent i 2012 til 6,5 procent i 2013.

Branchen har fortsat en høj beskæftigelse på 11.920 ansatte i Danmark pr. 1. januar 2013. Branchen beskæftiger endvidere mere end 11.000 medarbejdere i udlandet.

Eksportomsætningen udgør ca. 2,4 mia. kr. Det svarer til 21 procent af totalomsætningen. Omsætningen i udenlandske datterselskaber er på 8,8 mia. kr. i 2013 - en fremgang på 8,6 procent i forhold til 2012.

Hent Statistisk Branchebeskrivelse 2014

Om Statistisk Branchebeskrivelse 2014:

Statistisk Branchebeskrivelse 2014 er en samlet analyse af FRI's medlemsvirksomheders 2013-regnskaber og medarbejderforhold. Grundlaget for undersøgelsen er de 328 medlemsvirksomheder, FRI havde pr. 1. juli 2013. Analysen dækker 90 procent af samtlige beskæftigede i FRI's medlemskreds.