Lilledrengstoredrømme

Beklageligt at færre søger ind på ingeniørstudierne

Pressekommentar: Uddannelses- og forskningsministeriet har netop offentliggjort tallene for, hvor mange, og hvilke, videregående uddannelser der er blevet søgt ind på pr. 5. juli 2019.

København den 8. juli 2019

Se optaget her: 
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser

Af tallene fremgår det, at der er 2 pct. Flere, der har søgt optagelse på en civilingeniøruddannelse, mens der er 6 pct. Færre, der har søgt optagelse på diplomingeniøruddannelserne.

I en kommentar til tallene udtaler Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: ”Det er beklageligt, at der samlet set er en tilbagegang i antallet af ansøgere til ingeniøruddannelserne. Men vi kan ikke ud fra tallene sige noget om kvaliteten af ansøgerne, og i betragtning af den markante fremgang der har været i antallet af ansøgere i tidligere år, er der fortsat tale om et højt antal ansøgere i år”

I den seneste konjunkturmåling fra FRI, indikerede virksomheder der tegner sig for 95% af arbejdspladserne i den rådgivende ingeniørbranche, at de mangler ingeniører /ledelse/fri-mener/pressemeddelelser/raadgivende-ingenioervirksomheder-forventer-ny-vaekst-trods-mangel-paa-ingenioerer

Henrik Garver perspektiver derfor optagelsestallene: ”Der er ingen tvivl om, at der vil blive brug for alle de ingeniører, både civil- og diplomingeniører, som vores ingeniøruddannelser kan uddanne i de kommende år, og med stigende kompleksitet i alle projekter, øget brug af digitale værktøjer, krav om bæredygtighed og fokus på klimadagsordenen vil kravene til fremtidens ingeniører kun blive højere. Til gengæld vil de kommende ingeniører for alvor få mulighed for at arbejde med de projekter og processer, der gør en forskel for verden, særligt hvis de fokuserer deres karriere og uddannelse mod en fremtid i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Det kan de se frem til.”

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Fotos af adm. direktør Henrik Garver

_________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

• FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.

• De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Kategoriseret under: