Pressemeddelelse: 484.000.000 kr. er tilbudsomkostningerne for rådgivende ingeniørvirksomheder

En netop offentliggjort analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at tilbudsomkostningerne for Videnrådgivervirksomheder, herunder rådgivende ingeniørvirksomheder, der byder på offentlige opgaver i gennemsnit svarer til 9% af kontraktværdien. De seneste branchetal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, bekræfter den samme tendens.

FRI Pressemeddelelse: 28. august 2017:

Rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud” fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der er udarbejdet Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), viser, at de bydende rådgivere på et offentligt udbud tilsammen investerer 45 pct. af opgavens værdi, på at vinde opgaven.

"Høje tilbudsomkostninger er et massivt problem for bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder. Det dokumenterer vores egne tal fra FRI's undersøgelser af området, og det understøttes nu yderligere af tallene i den nye analyse som COPS har lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen" udtaler Henrik Garver, adm. direktør i FRI.

FRI's seneste analyse af området viser at FRI's medlemsvirksomheder i 2016 brugte 484 mio. kr. på at afgive tilbud. Det er en stigning fra 446 mio. kr. i 2015. I forhold til branchens omsætning betyder det, at for hver million kr. i omsætning bliver der lagt 37.000 kr. i tilbudsomkostninger mod 35.000 kr. i 2015. Men det er gennemsnitstal, der fanger omsætning for både private kunder og offentlige kunder, samt andre, som er underlagt krav om udbud. Hvis tallene alene sættes i forhold til den omsætning, branchen har for offentlige kunder (stat, region og kommuner) samt for forsyningsselskaber bliver billedet et helt andet. Så stiger tilbudsomkostningerne pr. omsat million til 80.000 kr. eller 8% af omsætningen. Den reelle procentdel vil være lavere, da der også er tilbudsomkostninger forbundet med at vinde opgaver fra private kunder. Og det samlede tal er dermed for rådgivende ingeniørvirksomheder er dermed lavere end det tal som er afdækket i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport.

"Problemet er, som jeg ser det, ved at blive dæmmet op i forhold til rådgivende ingeniørvirksomheder. Set over en årrække på 3-5 år, er tallet dalende. Men samtidig er der fortsat alt, alt for mange projekter, hvor den offentlige ordregiver ikke tænker over konsekvenserne, i form af tilbudsomkostninger, når et udbud skrues sammen. Det er ikke kun et brancheproblem, det er et samfundsproblem" afslutter Henrik Garver.

FRI har udgivet en række publikationer der kan bidrage til at nedbringe tilbudsomkostningerne ved indkøb af rådgivende ingeniørydelser, herunder:

Rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud” fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der er udarbejdet Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) kan hentes her: http://www.kfst.dk/media/47250/cops-private-virksomheders-transaktionsomkostninger.pdf