Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniører har styrket kerneforretningen

Den seneste medarbejderstatistik fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) viser en fremgang i medarbejderstaben hos de nuværende medlemsvirksomheder på cirka 1 procent. Nyansættelserne sker især blandt ingeniører og teknisk personale, og det lover godt for fremtidig vækst, vurderer adm. direktør Henrik Garver.

28. februar 2012

"Efter to års nedgang er der nu igen vækst i antallet af medarbejdere i de rådgivende ingeniørvirksomheder. FRI's nuværende medlemmer har fra 2011 til 2012 øget deres samlede medarbejderstab i Danmark med 108 ansatte, svarende til ca. 1 procent. Væksten har især fundet sted blandt de største medlemmer. Men også flere mindre og mellemstore virksomheder har bidraget til fremgangen, og det er positivt efter de seneste år i krise," udtaler Henrik Garver.

"Nyansættelserne har primært fundet sted inden for to medarbejdergrupper: Blandt de ingeniøruddannede og blandt medarbejdere med mellemlange uddannelser, især konstruktører og tekniske tegnere. Det tyder på, at FRI-virksomhederne trods krisen fastholder de tekniske medarbejdere og styrker de kernefaglige kompetencer. Det kan være en nødvendig strategi, men det indebærer også en risiko, da øgede personaleomkostninger presser virksomhedernes bundlinje," vurderer Henrik Garver.

"Samtidig viser den nye medarbejderstatistik dog, at branchen sideløbende med nyansættelserne i deres projektorganisation har trimmet den administrative stab. Det afspejler, at den økonomiske krise har skærpet fokus på lønsomhed og den enkelte virksomheds kerneforretning. Effekten vil vise sig i form af en styrket indtjening over tid. Samlet set vurderer vi, at branchens virksomheder står fagligt stærkere end før krisen, klar til nye opgaver, samtidig med at organisationen i de enkelte virksomheder er trimmet til ny vækst," udtaler Henrik Garver.

Om Medarbejderstatistik 2012:

  • FRI's Medarbejderstatistik 2012 omfatter de 340 virksomheder, der per den 1. januar 2012 er medlem af FRI.
  • Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. december 2011-16. januar 2012.
  • Analysen viser, at FRI's medlemsvirksomheder per 1. januar 2012 beskæftiger 11.644 medarbejdere i Danmark.
  • Dette svarer til, at de nuværende FRI-virksomheder har oplevet en stigning på 108 medarbejdere i forhold til målingen per 1. januar 2011.
  • Af de 11.644 er 6.234 ingeniører, hvilket er 71 flere end per 1. januar 2011.